Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Echa z prac Zespołu ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

14 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST. W agendzie spotkania były dwa podstawowe punkty: pierwszy dot. opinii dla projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw, drugi – obejmujący diagnozę i perspektywy poprawy sytuacji w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz powtórnego wykorzystania informacji publicznej.

Nadmienić należy, że przed posiedzeniem Zespołu przedstawiciele strony samorządowej sformułowali i przesłali do resortu wiele postulatów i propozycji ulepszenia aktualnie obowiązującej ustawy.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.