Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Etyczne zachowania w urzędzie. Poradnik ZPP

Jak rekrutować etycznych pracowników, czym są etyczne zachowania, jak zapobiegać podejrzeniom o konflikt interesów, jak powinien zachowywać się przełożony i jaki to ma wpływ na podwładnych oraz jaka jest rola pełnomocnika ds. etyki w urzędzie – to tylko niektóre z tematów zawartych w publikacji Związku Powiatów Polskich pt. „Etyczne aspekty w pracy samorządowca”.
 
Jednym z podstawowych zadań administracji publicznej jest budowanie etycznych postaw i zachowań urzędników publicznych. Jego istota polega na ustaleniu norm, wzorów działania, wprowadzeniu mechanizmów ich realizacji oraz kryteriów oceny.
W szczególności obszar etyki i zapobiegania zjawiskom korupcji obejmuje takie elementy, jak standardy zachowań etycznych, katalogi zasad i wartości etycznych oraz szczegółowe procedury postępowania.
To, czy zachowane urzędnika jest etyczne, bardzo szybko daje się zauważyć. Wpływa na jakość świadczonych nie tylko przez niego, ale administrację publiczną jako całość usług.
 
Zwiększenie wiedzy obywateli oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego wpływa na to, że klienci urzędów coraz częściej zwracają swą uwagę na sposób postępowania przedstawicieli samorządu terytorialnego. Wzmaga to potrzebę budowania przez urzędy przejrzystych zasad obsługi klientów.
 
Chcąc pomóc swoim członkom w sprostaniu tym wymogom, Związek Powiatów Polskich przygotował podręcznik opisujący praktyczne aspekty etyki w pracy samorządowca. Publikacja jest przydatnym przewodnikiem po najczęściej pojawiających się pytaniach z zakresu etycznego funkcjonowania urzędów i ma na celu przybliżenie wzorców działań i zachowań, które można przyjąć w pracy a także dokonywać ich dalszego udoskonalania, tak aby świadczyć na rzecz mieszkańców usługi jak najwyższej jakości.
 
Podręcznik przeznaczony jest dla członków ZPP.
 
Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji proszone są o wysłanie informacji o zapotrzebowaniu na adres mail: szkolenia[at]zpp[dot]pl
 
Podręcznik udostępniany jest jedynie w wersji elektronicznej.
 
Serdecznie zachęcamy do lektury!