Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Odpowiedź MRPiPS na stanowisko ZPP dot. publicznych służ zatrudnienia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na stanowisko Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.

Treść stanowiska oraz odpowiedź dostępne są poniżej.