Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nadal powiatowe

Na skutek nieoficjalnych doniesień dotyczących planowanych zmian w zakresie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, Związek Powiatów Polskich podjął inicjatywę uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie.

Pod koniec stycznia br. pojawiły się informacje o planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianach związanych z funkcjonowaniem publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych a konkretnie zmianach w zakresie organu prowadzącego.

Związek Powiatów Polskich zwrócił się na piśmie z prośbą do Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Ministra Mariusza Błaszczaka o poruszenie tej kwestii podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 25 stycznia br., w ramach spraw różnych. Związek Powiatów Polskich oczekiwał, że przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej obecni na posiedzeniu Komisji, odniosą się do przedstawionego zagadnienia.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.