Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Przekazanie, likwidacja, przekształcenie szkół i placówek publicznych. Bezpłatny poradnik ZPP

14 grudnia 2016 r. została przez Sejm RP przyjęta ustawa Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Do przepisów Prawa oświatowego przeniesiono z ustawy o systemie oświaty także rozwiązania dotyczące właśnie przekazywania, likwidacji i przekształcania szkół i placówek oświatowych (uchylając przepisy regulujące te zagadnienia w ustawie o systemie oświaty). Dokonano jednak pewnych doprecyzowań i wprowadzono nowe zapisy.

Ustawa – Prawo oświatowe wejdzie w życie co do zasady 1 września 2017 r. i z tą też datą zaczną obowiązywać zmiany i uściślenia wynikające z ustawy a dotyczące przekazywania, likwidacji i przekształcania szkół i placówek publicznych.

Z myślą o swoich Członkach, Związek Powiatów Polskich przygotował podręcznik opisujący praktyczne aspekty transformacji szkół i placówek publicznych. Publikacja pt. „Przekazanie, likwidacja, przekształcanie szkół i placówek publicznych” zawiera pogłębioną analizę, wzbogaconą o komentarze oraz orzecznictwo. Uwzględnia najnowsze przepisy. Krok po kroku pokazuje jak dokonywać zmian. Kładzie nacisk na praktyczne problemy. Stanowi unikatową pozycję, którą warto przeczytać.

Autorką pozycji jest Katarzyna Liszka-Michałka - stały ekspert Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ekspert Biura Związku Powiatów Polskich specjalizująca się m.in. w prawie oświatowym.

Podręcznik przeznaczony jest dla członków ZPP.

Osoby zainteresowane otrzymaniem publikacji proszone są o wysłanie na adres mail: szkolenia[at]zpp[dot]pl.

Podręcznik udostępniany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Zachęcamy do lektury!