Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości 2017, 19 kwietnia br., Łódź

Szanowni Państwo,
 
zbliżająca się Sesja Dialogu Miasta Przyszłości 2017 to kolejna już edycja unikatowej w skali Polski debaty o wyzwaniach rozwojowych polskich miast. W tym roku w wydarzeniu udział wezmą samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji centralnej (w tym Ministerstwa Rozwoju) oraz organizacji pozarządowych. Wydarzeniu towarzyszy Ranking Liderów Miast Przyszłości.
 
Sesje pozwalają wszystkim uczestnikom spojrzeć z szerszej perspektywy na przyszłość miast i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze. Tematy przewodnie tegorocznego wydarzenia: rewitalizacja, zarządzanie zasobami miejskimi, ekologia i adaptacja do zmian klimatu oraz kreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej.
 
Warsztaty poświęcone budowaniu elementów strategii miasta, podczas których uczestnicy pracować będą nad optymalizacją działań samorządów, będą szansą na skonsultowanie bieżących i planowanych działań oraz poznanie najnowszych rozwiązań znanych m.in. ze świata biznesu, których zastosowanie może przynieść miastom wymierne korzyści.
 
Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
 
Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia w łódzkim Bionanoparku (ul. Dubois 114/116), w godzinach 10:00-18:00
 
Partnerami wydarzenia są  Siemens, Deloitte, Miasto Koluszki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Bionanopark, Loft Aparts, Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa, Phenohorizon. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Forum Od-nowa i Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 
Wydarzenie jest objęte Patronatem Prezydent Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej oraz Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia.
 
Patronaty: Unia Metropolii Polskich, partycypacjaobywatelska.pl, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, samorzad.lex.pl, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Best Place Institute, Związek Powiatów Polskich, Project Management Institute, Izba Budownictwa w Łodzi.
 
Więcej na stronie: www.miastaprzyszlosci.pl
 
Rejestracja na szkolenie dostępna jest na stronie: http://mttp.pl/rejestracja/miasta-przyszlosci-2017
 
Zainteresowanych zachęcamy do udziału.
 
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Ludwik Węgrzyn