Informacja o działalności ZPP w okresie od 13 czerwca do 14 lipca 2015 roku