Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2018-06-20T20:58:07+00:00 ZPP CMS PL-pl Zachęcamy do zapoznania się z jubileuszowym wydaniem Dziennika Warto Wiedzieć http://zpp.pl/artykul/1096-zachecamy-do-zapoznania-sie-z-jubileuszowym-wydaniem-dziennika-warto-wiedziec http://zpp.pl/artykul/1096-zachecamy-do-zapoznania-sie-z-jubileuszowym-wydaniem-dziennika-warto-wiedziec Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja z czerwcowego posiedzenia Zarządu ZPP http://zpp.pl/artykul/1092-relacja-z-czerwcowego-posiedzenia-zarzadu-zpp http://zpp.pl/artykul/1092-relacja-z-czerwcowego-posiedzenia-zarzadu-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Czerwcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji http://zpp.pl/artykul/1093-czerwcowe-posiedzenie-zespolu-ds-edukacji http://zpp.pl/artykul/1093-czerwcowe-posiedzenie-zespolu-ds-edukacji Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Zdrowie i polityka społeczna w Komisji Wspólnej http://zpp.pl/artykul/1094-zdrowie-i-polityka-spoleczna-w-komisji-wspolnej http://zpp.pl/artykul/1094-zdrowie-i-polityka-spoleczna-w-komisji-wspolnej Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Obniżki w samorządach niezgodne z prawem – analiza prawna i kroki do podjęcia przez JST http://zpp.pl/artykul/1087-obnizki-w-samorzadach-niezgodne-z-prawem-analiza-prawna-i-kroki-do-podjecia-przez-jst http://zpp.pl/artykul/1087-obnizki-w-samorzadach-niezgodne-z-prawem-analiza-prawna-i-kroki-do-podjecia-przez-jst Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Warsztaty PPP w sektorze drogownictwa http://zpp.pl/artykul/1088-warsztaty-ppp-w-sektorze-drogownictwa http://zpp.pl/artykul/1088-warsztaty-ppp-w-sektorze-drogownictwa Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Powiaty się sprawdziły - wywiad z prof. Ireną Lipowicz http://zpp.pl/artykul/1085-powiaty-sie-sprawdzily-wywiad-z-prof-irena-lipowicz http://zpp.pl/artykul/1085-powiaty-sie-sprawdzily-wywiad-z-prof-irena-lipowicz Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Bezpłatne szkolenia GIS http://zpp.pl/artykul/1086-bezplatne-szkolenia-gis http://zpp.pl/artykul/1086-bezplatne-szkolenia-gis Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja z majowego posiedzenia plenarnego KWRiST http://zpp.pl/artykul/1083-relacja-z-majowego-posiedzenia-plenarnego-kwrist http://zpp.pl/artykul/1083-relacja-z-majowego-posiedzenia-plenarnego-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Bezpłatne szkolenia dla pracowników Wydziałów Finansów http://zpp.pl/artykul/1078-bezplatne-szkolenia-dla-pracownikow-wydzialow-finansow http://zpp.pl/artykul/1078-bezplatne-szkolenia-dla-pracownikow-wydzialow-finansow Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Seminarium "Wykorzystanie PPP jako narzędzia realizacji Gminnych Programów Rewitalizacji" http://zpp.pl/artykul/1080-seminarium-wykorzystanie-ppp-jako-narzedzia-realizacji-gminnych-programow-rewitalizacji http://zpp.pl/artykul/1080-seminarium-wykorzystanie-ppp-jako-narzedzia-realizacji-gminnych-programow-rewitalizacji Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Finanse publiczne w maju w Komisji Wspólnej http://zpp.pl/artykul/1084-finanse-publiczne-w-maju-w-komisji-wspolnej http://zpp.pl/artykul/1084-finanse-publiczne-w-maju-w-komisji-wspolnej Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Apel organizacji samorządowych do Prezydenta RP http://zpp.pl/artykul/1069-apel-organizacji-samorzadowych-do-prezydenta-rp http://zpp.pl/artykul/1069-apel-organizacji-samorzadowych-do-prezydenta-rp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Z zespołu edukacji KWRiST http://zpp.pl/artykul/1070-z-zespolu-edukacji-kwrist http://zpp.pl/artykul/1070-z-zespolu-edukacji-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 V Ogólnopolska Konferencja Pieczy Zastępczej „JAK SKUTECZNIE POMÓC DZIECKU I JEGO RODZINIE?” http://zpp.pl/artykul/1074-v-ogolnopolska-konferencja-pieczy-zastepczej-jak-skutecznie-pomoc-dziecku-i-jego-rodzinie http://zpp.pl/artykul/1074-v-ogolnopolska-konferencja-pieczy-zastepczej-jak-skutecznie-pomoc-dziecku-i-jego-rodzinie Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00