Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2018-10-16T21:58:56+00:00 ZPP CMS PL-pl Słowniczek wyborczy – wybory 2018. Warto się z nim zapoznać http://zpp.pl/artykul/1153-slowniczek-wyborczy-wybory-2018-warto-sie-z-nim-zapoznac http://zpp.pl/artykul/1153-slowniczek-wyborczy-wybory-2018-warto-sie-z-nim-zapoznac Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych http://zpp.pl/artykul/1189-niskoemisyjnosc-i-prognozowanie-zapotrzebowania-na-tereny-w-planowaniu-przestrzennym-szkolenia-dla-gminnych-sluzb-planistycznych http://zpp.pl/artykul/1189-niskoemisyjnosc-i-prognozowanie-zapotrzebowania-na-tereny-w-planowaniu-przestrzennym-szkolenia-dla-gminnych-sluzb-planistycznych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Zarządzanie edukacją: jak doskonalić kadry JST http://zpp.pl/artykul/1187-zarzadzanie-edukacja-jak-doskonalic-kadry-jst http://zpp.pl/artykul/1187-zarzadzanie-edukacja-jak-doskonalic-kadry-jst Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Prezes Zarządu ZPP uhonorowany w tegorocznej edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego http://zpp.pl/artykul/1188-prezes-zarzadu-zpp-uhonorowany-w-tegorocznej-edycji-nagrody-im-jerzego-regulskiego http://zpp.pl/artykul/1188-prezes-zarzadu-zpp-uhonorowany-w-tegorocznej-edycji-nagrody-im-jerzego-regulskiego Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 http://zpp.pl/artykul/1184-iv-edycja-ogolnopolskiego-szczytu-gospodarczego-osg-2018 http://zpp.pl/artykul/1184-iv-edycja-ogolnopolskiego-szczytu-gospodarczego-osg-2018 Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 PPP – od A do Z. Bezpłatne szkolenie w Bochni http://zpp.pl/artykul/1182-ppp-od-a-do-z-bezplatne-szkolenie-w-bochni http://zpp.pl/artykul/1182-ppp-od-a-do-z-bezplatne-szkolenie-w-bochni Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Seminarium pt. „Niepodległa a samorząd” http://zpp.pl/artykul/1180-seminarium-pt-niepodlegla-a-samorzad http://zpp.pl/artykul/1180-seminarium-pt-niepodlegla-a-samorzad Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST http://zpp.pl/artykul/1183-echa-z-posiedzenia-zespolu-ds-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-kwrist http://zpp.pl/artykul/1183-echa-z-posiedzenia-zespolu-ds-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego nr 6 http://zpp.pl/artykul/1173-biuletyn-partnerstwa-publiczno-prywatnego-nr-6 http://zpp.pl/artykul/1173-biuletyn-partnerstwa-publiczno-prywatnego-nr-6 Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Obradował Obywatelski Parlament Seniorów http://zpp.pl/artykul/1179-obradowal-obywatelski-parlament-seniorow http://zpp.pl/artykul/1179-obradowal-obywatelski-parlament-seniorow Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 „Tak powstawała Niepodległa” – bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla.gov.pl http://zpp.pl/artykul/1181-tak-powstawala-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania-z-niepodleglagovpl http://zpp.pl/artykul/1181-tak-powstawala-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania-z-niepodleglagovpl Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Życzenia Starosty Józefa Tomala w roku jubileuszu samorządów powiatowych http://zpp.pl/artykul/1176-zyczenia-starosty-jozefa-tomala-w-roku-jubileuszu-samorzadow-powiatowych http://zpp.pl/artykul/1176-zyczenia-starosty-jozefa-tomala-w-roku-jubileuszu-samorzadow-powiatowych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Refleksje starosty Romana Potockiego podczas jubileszu samorządów powiatowych http://zpp.pl/artykul/1177-refleksje-starosty-romana-potockiego-podczas-jubileszu-samorzadow-powiatowych http://zpp.pl/artykul/1177-refleksje-starosty-romana-potockiego-podczas-jubileszu-samorzadow-powiatowych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Refleksje Starosty Kolskiego w roku jubileuszu samorządów powiatowych http://zpp.pl/artykul/1178-refleksje-starosty-kolskiego-w-roku-jubileuszu-samorzadow-powiatowych http://zpp.pl/artykul/1178-refleksje-starosty-kolskiego-w-roku-jubileuszu-samorzadow-powiatowych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Cykl konferencji "Kapitał dla medycyny" http://zpp.pl/artykul/1174-cykl-konferencji-kapital-dla-medycyny http://zpp.pl/artykul/1174-cykl-konferencji-kapital-dla-medycyny Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00