Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2018-04-19T13:33:47+00:00 ZPP CMS PL-pl Dr Adam Bodnar podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich http://zpp.pl/artykul/1026-dr-adam-bodnar-podczas-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zwiazku-powiatow-polskich http://zpp.pl/artykul/1026-dr-adam-bodnar-podczas-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zwiazku-powiatow-polskich Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Prof. Irena Lipowicz podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich http://zpp.pl/artykul/1027-prof-irena-lipowicz-podczas-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zwiazku-powiatow-polskich http://zpp.pl/artykul/1027-prof-irena-lipowicz-podczas-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zwiazku-powiatow-polskich Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Prof. Jerzy Buzek do Delegatów na XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP http://zpp.pl/artykul/1022-prof-jerzy-buzek-do-delegatow-na-xxiii-zgromadzenie-ogolne-zpp http://zpp.pl/artykul/1022-prof-jerzy-buzek-do-delegatow-na-xxiii-zgromadzenie-ogolne-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Refleksje Leszka Millera dotyczące samorządu powiatowego http://zpp.pl/artykul/1023-refleksje-leszka-millera-dotyczace-samorzadu-powiatowego http://zpp.pl/artykul/1023-refleksje-leszka-millera-dotyczace-samorzadu-powiatowego Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski o samorządzie powiatowym http://zpp.pl/artykul/1024-posel-na-sejm-rp-kazimierz-kotowski-o-samorzadzie-powiatowym http://zpp.pl/artykul/1024-posel-na-sejm-rp-kazimierz-kotowski-o-samorzadzie-powiatowym Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Samorządy są potrzebne. Sesja jubileuszowa podczas XXIII ZO ZPP http://zpp.pl/artykul/1021-samorzady-sa-potrzebne-sesja-jubileuszowa-podczas-xxiii-zo-zpp http://zpp.pl/artykul/1021-samorzady-sa-potrzebne-sesja-jubileuszowa-podczas-xxiii-zo-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Europejski Kongres Samorządów w Krakowie http://zpp.pl/artykul/1020-europejski-kongres-samorzadow-w-krakowie http://zpp.pl/artykul/1020-europejski-kongres-samorzadow-w-krakowie Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Ludwik Węgrzyn w pierwszym dniu XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP http://zpp.pl/artykul/1025-ludwik-wegrzyn-w-pierwszym-dniu-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zpp http://zpp.pl/artykul/1025-ludwik-wegrzyn-w-pierwszym-dniu-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Stanowiska przyjęte na XXIII Zgromadzeniu Ogólnym ZPP http://zpp.pl/artykul/1016-stanowiska-przyjete-na-xxiii-zgromadzeniu-ogolnym-zpp http://zpp.pl/artykul/1016-stanowiska-przyjete-na-xxiii-zgromadzeniu-ogolnym-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja z XXIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP http://zpp.pl/artykul/1017-relacja-z-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zpp http://zpp.pl/artykul/1017-relacja-z-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Pierwsi wśród Liderów http://zpp.pl/artykul/1015-pierwsi-wsrod-liderow http://zpp.pl/artykul/1015-pierwsi-wsrod-liderow Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Mistrzowskie powiaty wyróżnione http://zpp.pl/artykul/1014-mistrzowskie-powiaty-wyroznione http://zpp.pl/artykul/1014-mistrzowskie-powiaty-wyroznione Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Obradował Zarząd ZPP http://zpp.pl/artykul/1018-obradowal-zarzad-zpp http://zpp.pl/artykul/1018-obradowal-zarzad-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Samorząd strategią przyszłości - Kraków, 26-27 kwietnia 2018 r. http://zpp.pl/artykul/1009-samorzad-strategia-przyszlosci-krakow-26-27-kwietnia-2018-r http://zpp.pl/artykul/1009-samorzad-strategia-przyszlosci-krakow-26-27-kwietnia-2018-r Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP, 10-11 kwietnia 2018 r., Warszawa http://zpp.pl/artykul/912-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zpp-10-11-kwietnia-2018-r-warszawa http://zpp.pl/artykul/912-xxiii-zgromadzenia-ogolnego-zpp-10-11-kwietnia-2018-r-warszawa Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00