Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich
Przejdź
Muzeum i Samorząd Terytorialny
O serwisie

Konferencja: Muzeum i Samorząd Terytorialny, będąca stałym forum wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami instytucji, zainteresowanych rozwojem muzeów i muzealnictwa, działa już pół roku.

Pracami Konferencji kieruje sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i współtwórca polskich reform ustrojowych państwa dotyczących samorządu terytorialnego.

Informacje o stałej konferencji i samorządzie terytorialnym