Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Marcowe posiedzenie Zarządu ZPP

Skutki wprowadzenia sieci szpitali w odniesieniu do szpitali powiatowych, kierunki zmian w ustawie o transporcie zbiorowym, przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego oraz środki na edukację osób dorosłych – to tematy poruszone podczas ostatniego posiedzenia zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie odbyło się 31 maca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

Sieć szpitali

Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu skutków wejścia w życie zmian związanych z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali w kontekście szpitali powiatowych.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.