Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych,

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 3/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Organizacyjno-Finansowym i Obsługi Organów Statutowych,

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa,

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej, w szczególności do centralnych organów  
  władzy publicznej,
 • korekta językowa dokumentów,
 • organizacja i obsługa posiedzeń organów statutowych,
 • organizacja i obsługa spotkań, konferencji, szkoleń,
 • uczestnictwo w realizacji projektów europejskich,
 • korekta Dziennika Warto Wiedzieć i pisanie artykułów do DWW.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe co najmniej I stopnia,
 • gotowość do odbywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.


 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat,
 • mile widziana znajomość grafiki komputerowej i składu publikacji.


Kompetencje dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny),

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 3/2021, w terminie do 8 marca 2021 r.

 

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.


Załączniki