Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2020-10-25T08:14:05+00:00 ZPP CMS PL-pl Nadzór pedagogiczny i praca szkół w czasie nasilającej się epidemii - tematy październikowego Zespołu ds. Edukacji https://zpp.pl/artykul/1924-nadzor-pedagogiczny-i-praca-szkol-w-czasie-nasilajacej-sie-epidemii-tematy-pazdziernikowego-zespolu-ds-edukacji https://zpp.pl/artykul/1924-nadzor-pedagogiczny-i-praca-szkol-w-czasie-nasilajacej-sie-epidemii-tematy-pazdziernikowego-zespolu-ds-edukacji Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych - szkolenia ZPP https://zpp.pl/artykul/1910-rachunek-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-szkolenia-zpp https://zpp.pl/artykul/1910-rachunek-kosztow-w-podmiotach-leczniczych-szkolenia-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: film promocyjny z gali rozdania nagród Super Gmina/Miasto/Powiat w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2019 https://zpp.pl/artykul/1926-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-super-gminamiastopowiat-w-ogolnopolskim-rankingu-gmin-i-powiatow-2019 https://zpp.pl/artykul/1926-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-super-gminamiastopowiat-w-ogolnopolskim-rankingu-gmin-i-powiatow-2019 Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: film promocyjny z gali rozdania nagród Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019 w kategorii: powiaty https://zpp.pl/artykul/1923-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2019-w-kategorii-powiaty https://zpp.pl/artykul/1923-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2019-w-kategorii-powiaty Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: film promocyjny z gali rozdania nagród Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019 w kategorii: miasta na prawach powiatu https://zpp.pl/artykul/1916-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2019-w-kategorii-miasta-na-prawach-powiatu https://zpp.pl/artykul/1916-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2019-w-kategorii-miasta-na-prawach-powiatu Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: film promocyjny z gali rozdania nagród Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2019 w kategorii: gminy wiejskie https://zpp.pl/artykul/1915-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2019-w-kategorii-gminy-wiejskie https://zpp.pl/artykul/1915-zo-zpp-film-promocyjny-z-gali-rozdania-nagrod-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2019-w-kategorii-gminy-wiejskie Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: przemówienie Starosty Powiatu Saarpfalz dr. Theophila Gallo https://zpp.pl/artykul/1914-zo-zpp-przemowienie-starosty-powiatu-saarpfalz-dra-theophila-gallo https://zpp.pl/artykul/1914-zo-zpp-przemowienie-starosty-powiatu-saarpfalz-dra-theophila-gallo Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Październikowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST https://zpp.pl/artykul/1911-pazdziernikowe-posiedzenie-zespolu-zdrowia-kwrist https://zpp.pl/artykul/1911-pazdziernikowe-posiedzenie-zespolu-zdrowia-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Październikowe posiedzenie Zespołu ds. administracji KWRiST https://zpp.pl/artykul/1912-pazdziernikowe-posiedzenie-zespolu-ds-administracji-kwrist https://zpp.pl/artykul/1912-pazdziernikowe-posiedzenie-zespolu-ds-administracji-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w praktyce działania JST - szkolenia ZPP https://zpp.pl/artykul/1913-ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariacie-w-praktyce-dzialania-jst-szkolenia-zpp https://zpp.pl/artykul/1913-ustawa-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariacie-w-praktyce-dzialania-jst-szkolenia-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Mapa kompetencji JST - nowe narzędzie od ZPP https://zpp.pl/artykul/1908-mapa-kompetencji-jst-czyli-kto-czym-sie-zajmuje https://zpp.pl/artykul/1908-mapa-kompetencji-jst-czyli-kto-czym-sie-zajmuje Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: wywiad z Andrzejem Płonką, prezesem Zarządu ZPP, Starostą Bielskim https://zpp.pl/artykul/1909-zo-zpp-wywiad-z-andrzejem-plonka-prezesem-zarzadu-zpp-starosta-bielskim https://zpp.pl/artykul/1909-zo-zpp-wywiad-z-andrzejem-plonka-prezesem-zarzadu-zpp-starosta-bielskim Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Konferencja branżowa „Inżynieria wartości w praktyce. Fundusz Dróg Samorządowych a innowacje”, 3 listopada br. https://zpp.pl/artykul/1907-konferencja-branzowa-inzynieria-wartosci-w-praktyce-fundusz-drog-samorzadowych-a-innowacje-3-listopada-br https://zpp.pl/artykul/1907-konferencja-branzowa-inzynieria-wartosci-w-praktyce-fundusz-drog-samorzadowych-a-innowacje-3-listopada-br Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: wywiad z Andrzejem Szymankiem, Starostą Wieruszowskim, z-cą Przewodniczącego KR ZPP https://zpp.pl/artykul/1906-zo-zpp-wywiad-z-andrzejem-szymankiem-starosta-wieruszowskim-z-ca-przewodniczacego-kr-zpp https://zpp.pl/artykul/1906-zo-zpp-wywiad-z-andrzejem-szymankiem-starosta-wieruszowskim-z-ca-przewodniczacego-kr-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 ZO ZPP: relacja filmowa podsumowująca XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP https://zpp.pl/artykul/1905-zo-zpp-relacja-filmowa-podsumowujaca-xxvi-zgromadzenie-ogolne-zpp https://zpp.pl/artykul/1905-zo-zpp-relacja-filmowa-podsumowujaca-xxvi-zgromadzenie-ogolne-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00