Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2023-01-30T08:36:43+00:00 ZPP CMS PL-pl Relacja ze styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego https://zpp.pl/artykul/2811-relacja-ze-styczniowego-posiedzenia-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego https://zpp.pl/artykul/2811-relacja-ze-styczniowego-posiedzenia-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Konferencja SPORTBIZ SUMMIT 2023, 7-8 marca br., Warszawa https://zpp.pl/artykul/2809-konferencja-sportbiz-summit-2023-7-8-marca-br-warszawa https://zpp.pl/artykul/2809-konferencja-sportbiz-summit-2023-7-8-marca-br-warszawa Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Szkolenie dotyczące procesu inwestycyjnego, 31 stycznia br., online https://zpp.pl/artykul/2807-szkolenie-dla-samorzadowcow-z-procesu-inwestycyjnego-31-stycznia-br-online https://zpp.pl/artykul/2807-szkolenie-dla-samorzadowcow-z-procesu-inwestycyjnego-31-stycznia-br-online Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Ukraina wciąż potrzebuje wsparcia https://zpp.pl/artykul/2808-ukraina-wciaz-potrzebuje-wsparcia https://zpp.pl/artykul/2808-ukraina-wciaz-potrzebuje-wsparcia Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST https://zpp.pl/artykul/2810-echa-z-prac-zespolu-ds-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-kwrist https://zpp.pl/artykul/2810-echa-z-prac-zespolu-ds-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Samorządowy Kongres Finansowy, 3-4 kwietnia br., Sopot https://zpp.pl/artykul/2806-samorzadowy-kongres-finansowy-3-4-kwietnia-br-sopot https://zpp.pl/artykul/2806-samorzadowy-kongres-finansowy-3-4-kwietnia-br-sopot Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST https://zpp.pl/artykul/2805-echa-z-prac-zespolu-ds-infrastruktury-urbanistyki-i-transportu-kwrist https://zpp.pl/artykul/2805-echa-z-prac-zespolu-ds-infrastruktury-urbanistyki-i-transportu-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST https://zpp.pl/artykul/2803-echa-z-prac-zespolu-ds-spoleczenstwa-informacyjnego-kwrist https://zpp.pl/artykul/2803-echa-z-prac-zespolu-ds-spoleczenstwa-informacyjnego-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Szkolenia dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, luty-marzec br., online https://zpp.pl/artykul/2800-szkolenia-dotyczace-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa-luty-marzec-br-online https://zpp.pl/artykul/2800-szkolenia-dotyczace-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa-luty-marzec-br-online Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST https://zpp.pl/artykul/2802-echa-z-prac-zespolu-ds-energii-klimatu-i-srodowiska-kwrist https://zpp.pl/artykul/2802-echa-z-prac-zespolu-ds-energii-klimatu-i-srodowiska-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST https://zpp.pl/artykul/2804-echa-z-prac-zespolu-ds-edukacji-kultury-i-sportu-kwrist https://zpp.pl/artykul/2804-echa-z-prac-zespolu-ds-edukacji-kultury-i-sportu-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 „Rezyliencja i odbudowa: wielowymiarowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem”, 7 marca br., Hiszpania https://zpp.pl/artykul/2797-rezyliencja-i-odbudowa-wielowymiarowe-spojrzenie-na-zarzadzanie-ryzykiem-7-marca-br-hiszpania https://zpp.pl/artykul/2797-rezyliencja-i-odbudowa-wielowymiarowe-spojrzenie-na-zarzadzanie-ryzykiem-7-marca-br-hiszpania Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Spotkanie w sprawie projektu grantowego dotyczącego wsparcia placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych https://zpp.pl/artykul/2798-spotkanie-w-sprawie-projektu-grantowego-dotyczacego-wsparcia-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych https://zpp.pl/artykul/2798-spotkanie-w-sprawie-projektu-grantowego-dotyczacego-wsparcia-placowek-doskonalenia-nauczycieli-i-bibliotek-pedagogicznych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST https://zpp.pl/artykul/2801-echa-z-prac-zespolu-ds-administracji-publicznej-i-bezpieczenstwa-obywateli-kwrist https://zpp.pl/artykul/2801-echa-z-prac-zespolu-ds-administracji-publicznej-i-bezpieczenstwa-obywateli-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Webinarium: Jak skutecznie angażować młode pokolenie w sprawy lokalne?, 7 luty br., online https://zpp.pl/artykul/2799-webinarium-jak-skutecznie-angazowac-mlode-pokolenie-w-sprawy-lokalne-7-luty-br-online https://zpp.pl/artykul/2799-webinarium-jak-skutecznie-angazowac-mlode-pokolenie-w-sprawy-lokalne-7-luty-br-online Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00