Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2024-05-28T17:21:46+00:00 ZPP CMS PL-pl Nadzór starosty nad OSK, SKP i innymi podmiotami systemu - bezpłatne szkolenie, 13 czerwca 2024 r. https://zpp.pl/artykul/3280-nadzor-starosty-nad-osk-skp-i-innymi-podmiotami-systemu-bezplatne-szkolenie-13-czerwca-2024-r https://zpp.pl/artykul/3280-nadzor-starosty-nad-osk-skp-i-innymi-podmiotami-systemu-bezplatne-szkolenie-13-czerwca-2024-r Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 XXII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, 7-8 października 2024 r., Katowice https://zpp.pl/artykul/3282-xxii-samorzadowe-forum-kapitalu-i-finansow-7-8-pazdziernika-2024-r-katowice https://zpp.pl/artykul/3282-xxii-samorzadowe-forum-kapitalu-i-finansow-7-8-pazdziernika-2024-r-katowice Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Dzień Samorządu Terytorialnego https://zpp.pl/artykul/3279-dzien-samorzadu-terytorialnego https://zpp.pl/artykul/3279-dzien-samorzadu-terytorialnego Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Innowacje wychodzą z cienia. Sieciowanie dla dobrej przyszłości społeczeństwa https://zpp.pl/artykul/3281-innowacje-wychodza-z-cienia-sieciowanie-dla-dobrej-przyszlosci-spoleczenstwa https://zpp.pl/artykul/3281-innowacje-wychodza-z-cienia-sieciowanie-dla-dobrej-przyszlosci-spoleczenstwa Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Związek Powiatów Polskich w sprawie nowego systemu dochodów JST https://zpp.pl/artykul/3278-zwiazek-powiatow-polskich-w-sprawie-nowego-systemu-dochodow-jst https://zpp.pl/artykul/3278-zwiazek-powiatow-polskich-w-sprawie-nowego-systemu-dochodow-jst Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja z majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Ministra Tomasza Siemoniaka https://zpp.pl/artykul/3275-relacja-z-majowego-posiedzenia-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego-z-udzialem-ministra-tomasza-siemoniaka https://zpp.pl/artykul/3275-relacja-z-majowego-posiedzenia-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego-z-udzialem-ministra-tomasza-siemoniaka Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Przygotowanie do inwentaryzacji 2024 w jednostkach budżetowych i JST - bezpłatne szkolenie, 17 czerwca 2024 r. https://zpp.pl/artykul/3273-przygotowanie-do-inwentaryzacji-2024-w-jednostkach-budzetowych-i-jst-bezplatne-szkolenie-17-czerwca-2024-r https://zpp.pl/artykul/3273-przygotowanie-do-inwentaryzacji-2024-w-jednostkach-budzetowych-i-jst-bezplatne-szkolenie-17-czerwca-2024-r Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS) https://zpp.pl/artykul/3274-wskaznika-aktywnosci-rozwojowej-samorzadu-wars https://zpp.pl/artykul/3274-wskaznika-aktywnosci-rozwojowej-samorzadu-wars Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Resort infrastruktury odpowiada na Stanowisko Zgromadzania Ogólnego ZPP https://zpp.pl/artykul/3272-resort-infrastruktury-odpowiada-na-stanowisko-zgromadzania-ogolnego-zpp https://zpp.pl/artykul/3272-resort-infrastruktury-odpowiada-na-stanowisko-zgromadzania-ogolnego-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST https://zpp.pl/artykul/3269-echa-z-prac-zespolu-ds-infrastruktury-urbanistyki-i-transportu-kwrist https://zpp.pl/artykul/3269-echa-z-prac-zespolu-ds-infrastruktury-urbanistyki-i-transportu-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 „Czy KPO wyjdzie nam na zdrowie” - bezpłatna konferencja, 4 czerwca 2024 r. https://zpp.pl/artykul/3267-czy-kpo-wyjdzie-nam-na-zdrowie-bezplatna-konferencja-4-czerwca-2024-r https://zpp.pl/artykul/3267-czy-kpo-wyjdzie-nam-na-zdrowie-bezplatna-konferencja-4-czerwca-2024-r Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST https://zpp.pl/artykul/3268-echa-z-prac-zespolu-ds-edukacji-kultury-i-sportu-kwrist https://zpp.pl/artykul/3268-echa-z-prac-zespolu-ds-edukacji-kultury-i-sportu-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST https://zpp.pl/artykul/3271-echa-z-prac-zespolu-ds-energii-klimatu-i-srodowiska-kwrist https://zpp.pl/artykul/3271-echa-z-prac-zespolu-ds-energii-klimatu-i-srodowiska-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST https://zpp.pl/artykul/3270-echa-z-prac-zespolu-ds-administracji-publicznej-i-bezpieczenstwa-obywateli-kwrist https://zpp.pl/artykul/3270-echa-z-prac-zespolu-ds-administracji-publicznej-i-bezpieczenstwa-obywateli-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST https://zpp.pl/artykul/3266-echa-z-prac-zespolu-ds-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-kwrist https://zpp.pl/artykul/3266-echa-z-prac-zespolu-ds-ochrony-zdrowia-i-polityki-spolecznej-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00