Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego
(np. Gmina Poświętne, Powiat Pruszkowski )
(To pytanie jest wymagane)
NIP Jednostki Samorządu Terytorialnego
(należy wpisać NIP jednostki samorządu terytorialnego a nie urzędu)
(To pytanie jest wymagane)
Powiat
(należy wpisać na terenie jakiego powiatu zlokalizowana jest JST)
(To pytanie jest wymagane)
Nazwa urzędu
(np. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Urząd Miasta w Żorach, Urząd Gminy w Grybowie)
(To pytanie jest wymagane)
Kod pocztowy
(To pytanie jest wymagane)
Miejscowość
(To pytanie jest wymagane)
Ulica i nr budynku
(To pytanie jest wymagane)
Liczba osób zatrudnionych w urzędzie gminy/miasta lub w starostwie powiatowym
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
(To pytanie jest wymagane)
Nr telefonu służbowego osoby do kontaktu
(To pytanie jest wymagane)
Służbowy adres e-mail osoby do kontaktu

Zgłaszam udział mojej jednostki samorządu terytorialnego w szkoleniach dotyczących wykorzystania w pracy urzędu Systemu Monitorowania Usług Publicznych przygotowanego w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich.

Jednocześnie wyrażam gotowość do współpracy w celu formalnego potwierdzenia udziału JST i jej pracowników według zasad, które zostaną określone w umowie przekazanej ze strony Związku Powiatów Polskich lub Związku Miast Polskich do JST po otrzymaniu tego zgłoszenia.

Klauzula informacyjna RODO