Szkolenie dla pracowników Wydziałów Finansowych

Czas

Zakończenie naboru za:
Zakończono
Rozpoczęcie szkolenia za:
-217 dni

Związek Powiatów Polskich
zaprasza na szkolenie dedykowane
pracownikom Wydziałów Finansowych Starostw Powiatowych
i Miast na prawach powiatu

które odbędzie się 18-20 czerwca 2018 roku
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Kirowy Gościniec”
w Kościelisku k. Zakopanego, ul. Groń 6, 34-511 Kościelisko

Szkolenie zostało podzielone na kilka grup tematycznych. Podczas pierwszego dnia poruszone zostaną głównie zagadnienia związane z ustawą Prawo zamówień publicznych. Kolejny dzień poświęcony będzie tematyce obsługi zadłużenia, wskaźnikom zadłużenia, wieloletniemu planowaniu finansowemu oraz możliwościom pozyskania zewnętrznych środków finansowych na infrastrukturę drogową. Z kolei w trzecim dniu uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w tematyce PPP oraz dowiedzą się o konsekwencjach wynikających z naruszenia Pzp w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym pracownikom Wydziałów Finansowych funkcjonujących w Starostwach Powiatowych oraz w Miastach na prawach powiatu.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. 

Rozpoczęcie szkolenia 2018-06-18
Zakończenie naboru 2018-06-15
Tylko dla członków ZPP TAK
Dla kogo Starostwa Powiatowe i Miasta na Prawach Powiatu
Limit uczestników na Powiat/Miasto 2
Lokalizacja szkolenia Kościelisko k/Zakopanego
Prowadzący szkolenie Janusz Kot, Dariusz Woźniak, Wojciech J. Konat, Ewa Bielecka