Aktualności

8 marca 2017

Zaproszenie na konferencję "Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce"

31 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie odbędzie się konferencja otwierająca realizację projektu pn. „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym tematem tego wydarzenia będzie omówienie zakresu ww. projektu, umożliwiającego pracownikom administracji publicznej poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Organizatorami konferencji jest Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju działający w partnerstwie z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich oraz konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP.

Szczegółowa agenda wydarzenia w załączeniu.

W konferencji planowany jest szeroki udział przedstawicieli administracji rządowej oraz samorządowej a także instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://www.mr.gov.pl/ppp