Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

  • Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

    Przewodniczący Konwentu
    Andrzej Płonka
    Starosta Bielski

    Starostwo Powiatowe
    ul. Piastowska 40
    43-300 Bielsko Biała
    woj. śląskie

    e-mail główny: starosta.sbi@powiatypolskie.pl
    e-mail powiatu: powiat@powiat.bielsko.pl

    tel. +48 33 812 53 00
    fax: +48 33 822 06 72

    Konwent Powiatów Województwa Śląskiego


STANOWISKA KONWENTU


  • 2016
  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej

    Do pobrania

    biel_bia_fina.pdf.pdf

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie likwidacji centrów obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • 2015
  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie wypłacenia zaległych należności finansowych na usuwanie szkód powodziowych na drogach powiatowych - powódź 2010

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie:
    - warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
    - renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte
    - wydawania kart zgonu

  • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

    w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

    w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie: projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • 2014
  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

    w sprawie finansowania szpitali powiatowych

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

    w sprawie wprowadzenia kryterium podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych polegających na prowadzeniu nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf