Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Andrzej Płonka
  Starosta Bielski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Piastowska 40
  43-300 Bielsko Biała
  woj. śląskie

  e-mail powiatu: kancelaria@powiat.bielsko.pl

  tel. +48 33 813 69 00
  fax: +48 33 822 06 72

  Konwent Powiatów Województwa Śląskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie wypłacenia zaległych należności finansowych na usuwanie szkód powodziowych na drogach powiatowych - powódź 2010

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie:
  - warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na zadania typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
  - renegocjacji kontraktów na lecznictwo zamknięte
  - wydawania kart zgonu

 • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

  w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie: projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej 

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2014
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie finansowania szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

  w sprawie wprowadzenia kryterium podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych polegających na prowadzeniu nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowiska Konwentów Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

  w sprawie wnioskowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przygotowania informacji o planowanych zmianach przepisów w związku z pozyskiwaniem europejskich środków finansowych w perspektywie 2014 -2020

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie zwrotu do centrali NFZ 200 milionów

 • Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Śląskiego

  w sprawie zwrotu do centrali NFZ 200 mln złotych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2013
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie finansów szpitali powiatowych w roku 2014

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego i Śląskiego

  w sprawie działań Związku Powiatów Polskich

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf