II kadencja (2003-2007)


Skład osobowy Zarządu Związku Powiatów Polskich II kadencji:

 • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu ZPP  
 • Jacek Bogucki – Starosta Wysokomazowiecki, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Krzysztof Ciach – Starosta Stargardzki, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Adam Janas – Radny Rady Powiatu Nowodworskiego, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Stanisław Ożóg – Starosta Rzeszowski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Zbigniew Banaśkiewicz – Starosta Kielecki, Członek Zarządu ZPP
 • Cezary Dzierżek – Starosta Łowicki, Członek Zarządu ZPP
 • Jan Jarosiński – Starosta Jaworski, Członek Zarządu ZPP
 • Sławomir Jezierski – Starosta Elbląski, Członek Zarządu ZPP
 • Andrzej Jęcz – Starosta Kościański, Członek Zarządu ZPP
 • Karol Karski – Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Członek Zarządu ZPP
 • Jacek Krupa – Starosta Krakowski, Członek Zarządu ZPP
 • Janina Kwiecień – Starosta Kartuski, Członek Zarządu ZPP
 • Eugeniusz Lewandowski – Starosta Toruński, Członek Zarządu ZPP
 • Tadeusz Nalewajk – Starosta Pułtuski, Członek Zarządu ZPP
 • Stanisław Rakoczy – Starosta Kluczborski, Członek Zarządu ZPP
 • Bożena Respondek – Starosta Będziński, Członek Zarządu ZPP
 • Zenon Rodzik – Starosta Opolski (woj. lubelskie), Członek Zarządu ZPP
 • Krzysztof Romankiewicz – Starosta Zielonogórski, Członek Zarządu ZPP
 • Andrzej Wąsik – Starosta Wrocławski, Członek Zarządu ZPP
 • Andrzej Zieliński – Starosta Żywiecki, Członek Zarządu ZPP


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich II kadencji:

 • Marek Tramś – Starosta Polkowicki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Tadeusz Oronowicz – Starosta Jarosławski, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Grzegorz Janczak – Starosta Pabianicki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (od 2006 roku)
 • Michał Karalus – Starosta Pleszewski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Mieczysław Kasprzak – Starosta Legnicki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (od 2006 roku)
 • Waldemar Paluch – Starosta Ostrowiecki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (do 2005 roku)
 • Adam Sierzputowski – Starosta Olsztyński, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Andrzej Wegner – Starosta Tucholski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Grzegorz Wojtasiak – Starosta Kutnowski,  Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (do 2006 roku)


Skład osobowy Przewodniczących Konwentów Powiatów II kadencji, z poszczególnych województw:

 • Dolnośląskie: Jerzy Więcławski – Starosta Wołowski
 • Kujawsko-Pomorskie: Marzena Kempińska – Starosta Świecki
 • Lubelskie: Marian Starownik – Starosta Lubartowski
 • Lubuskie: Wiesław Mackowicz – Starosta Krośnieński
 • Łódzkie: Mieczysław Łuczak – Starosta Wieluński
 • Małopolskie: Jacek Krupa – Starosta Krakowski
 • Mazowieckie: Tadeusz Nalewajk – Starosta Pułtuski
 • Opolskie: Stanisław Rakoczy – Starosta Kluczborski
 • Podkarpackie: Adam Krzysztoń –  Starosta Łańcucki
 • Podlaskie: Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski
 • Pomorskie: Bogdan Dombrowski – Starosta Gdański
 • Śląskie: Bożena Respondek – Starosta Będziński
 • Świętokrzyskie: Zbigniew Banaśkiewicz – Starosta Kielecki
 • Warmińsko-Mazurskie: Adam Sierzputowski – Starosta Olsztyński
 • Wielkopolskie: Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński (do 2005 roku), Eugeniusz Grzeszczak – Starosta Słupecki (od 2005 roku)
 • Zachodniopomorskie: Krzysztof Ciach – Starosta Stargardzki