Biuro ZPP

SIEDZIBA

Związek Powiatów Polskich

Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
skr. poczt. 7

tel. +48 22 656 63 34
fax +48 22 656 63 33

NIP: 526 23 53 297

BIURO (adres do korespondencji)

Biuro Związku Powiatów Polskich

33-303 Nowy Sącz, skr. pocztowa 87

tel. +48 18 477 86 00
fax +48 18 477 86 11
e-mail: biuro@zpp.pl
www: zpp.pl


Numer konta bankowego: PKO Bank Polski S.A. 11 1020 2892 0000 5102 0619 1136


 

PRACOWNICY BIURA ZPP

Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
Grzegorz P. Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć

Agnieszka Marszałek – Główny Księgowy Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Bernadeta Skóbel – Radca Prawny Związku Powiatów Polskich, Koordynator pomocy prawnej
Katarzyna Liszka-Michałka – Radca Prawny Związku Powiatów Polskich

DZIAŁ MONITORINGU PRAWNEGO I EKSPERTYZ
Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć
Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć
Przemysław Matysiak – Ekspert w Dziale, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć
Patrycja Grebla-Tarasek – Specjalista w Dziale, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć

DZIAŁ WSPÓŁPRACY, INFORMACJI, ANALIZ I PROGRAMÓW
Rafał Rudka – Kierownik Działu, Redaktor Naczelny Dziennika Warto Wiedzieć
Małgorzata Orłowska – Specjalista w Dziale, Sekretarz redakcji Dziennika Warto Wiedzieć

Ewelina Kocemba – Specjalista w Dziale, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć
Katarzyna Sekuła – Inspektor w Dziale, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć

Alicja Cisowska – Specjalista w Dziale, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć
Tomasz Smaś – Specjalista w Dziale, Redaktor Dziennika Warto Wiedzieć

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-FINANSOWY I OBSŁUGI ORGANÓW STATUTOWYCH
Agnieszka Marszałek – Kierownik Działu
Aneta Szumacher – Specjalista w Dziale
Ewelina Kocemba – Specjalista w Dziale
Ewelina Szarek – Specjalista w Dziale
Aneta Smaś – Specjalista w Dziale
Artur Duda – Specjalista w Dziale
Monika Czerniakowska – Specjalista w Dziale
Anna Królikowska – Specjalista w Dziale
Gabriela Trocka – Inspektor w Dziale