Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

  Przewodniczący Konwentu
  Marcin Baranowski
  Starosta Opoczyński

  Starostwo Powiatowe
  Kwiatowa 1a
  26-300 Opoczno
  woj. łódzkie

  e-mail powiatu: powiatopoczno@opocznopowiat.pl

  tel. +48 44 741 49 00
  fax: +48 44 741 49 01

  Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie obejmowania opieką dzieci przez wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie braku środków i niedoszacowania budżetów powiatów w celu podjęcia pilnych działań zmieniających zasady finansowania działalności samorządu powiatowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie realizacji postanowień sądowych dotyczących umieszczania dzieci w pieczy bez zgody rodziców biologicznych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  procedowania, wdrażania i wpływu na szpitale: ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przyjętej przez Sejm RP w dniu 23.06.2022 r.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie funkcjonowania szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie I naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, związanym z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego, wynoszącego obecnie 6 miesięcy od daty otrzymania promesy wstępnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadań inwestycyjnych do końca roku 2023

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie przepadku pojazdów na rzecz powiatów a obowiązek zapłaty ubezpieczenia OC

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zmian w prawodawstwie dotyczących wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie recyklingu opon w Polsce

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie finansowania personelu pielęgniarskiego oraz zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

  Do pobrania

  Stanowisko