Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  • Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    Przewodniczący Konwentu
    Jerzy Kolarz
    Starosta Buski

    Starostwo Powiatowe
    ul. Mickiewicza 15
    28-100 Busko-Zdrój
    woj. świętokrzyskie

    e-mail główny: starosta.tbu@powiatypolskie.pl
    e-mail powiatu: starostwo@powiat.busko.pl

    tel. +48 41 378 30 51
    fax: +48 41 378 35 78

    Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego


STANOWISKA KONWENTU


  • 2019
  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

    Do pobrania

    Stanowisko

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie zwiększenie nakładów na służbę zdrowia

    Do pobrania

    Stanowisko

  • 2018
  • Apel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    Apel do Ministra Zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia

    Do pobrania

    Apel

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    skierowane do mieszkańców województwa w związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez niektórych działaczy Prawa i Sprawiedliwości

    Do pobrania

    Stanowisko

  • 2017
  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

    Do pobrania

    Stanowisko

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

    Do pobrania

    Stanowisko

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego

    Do pobrania

    Stanowisko

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    wyrażające sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie wprowadzenia zmian w systemie dziedzinowym „PUMA” wdrożonym w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w celu przywrócenia jego zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie proponowanego projektu ustawy o rzeczniku konsumentów

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf

  • 2016
  • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

    w sprawie wprowadzających system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

    Do pobrania

    Stanowisko.pdf