Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Piotr Babicki
  Starosta Starachowicki

  Starostwo Powiatowe
  ul. dr. Wł. Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice
  woj. świętokrzyskie

  e-mail powiatu: starostwo@powiat.starachowice.pl

  tel. +48 41 276 09 00
  fax: +48 41 276 09 02

  Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie zmian zasad naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych umożliwiających wykorzystanie pełnej kwoty przyznanego dofinansowania, a co za tym idzie przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie problemu utylizacji porzuconych i zatrzymanych transportów odpadów i konsekwencji jakie wynikają z tego tytułu dla powiatów

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie sytuacji finansowej szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie planowanych zmian w zakresie funkcjonowania oświaty oraz zasad jej finansowania

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie podziału środków finansowych w ramach Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Stanowisko w sprawie:
  1. Modelu Edukacji dla wszystkich (ramy zmian organizacyjno-prawnych proponowane przez MEiN) oraz tworzenia nowych placówek specjalistycznych: Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) i Centrów Dziecka i Rodziny (CDR)
  2. planów Ministra Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą

 • 2020
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie:
  1. finansowania zadań oświatowych
  2. sytuacji finansowej samorządów terytorialnych związanych z pandemią COVID-19

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, do których mają być kierowane zatrzymane pojazdy wraz z odpadami.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w prawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 30 stycznia 2020 roku

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie zwiększenie nakładów na służbę zdrowia

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Apel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Apel do Ministra Zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia

  Do pobrania

  Apel