Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Jerzy Kolarz
  Starosta Buski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 15
  28-100 Busko-Zdrój
  woj. świętokrzyskie

  e-mail główny: starosta.tbu@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@powiat.busko.pl

  tel. +48 41 378 30 51
  fax: +48 41 378 35 78

  Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2021
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Stanowisko w sprawie:
  1. Modelu Edukacji dla wszystkich (ramy zmian organizacyjno-prawnych proponowane przez MEiN) oraz tworzenia nowych placówek specjalistycznych: Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW) i Centrów Dziecka i Rodziny (CDR)
  2. planów Ministra Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą

 • 2020
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie:
  1. finansowania zadań oświatowych
  2. sytuacji finansowej samorządów terytorialnych związanych z pandemią COVID-19

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, do których mają być kierowane zatrzymane pojazdy wraz z odpadami.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w prawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 30 stycznia 2020 roku

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie zwiększenie nakładów na służbę zdrowia

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Apel Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Apel do Ministra Zdrowia o podjęcie konkretnych działań zmierzających do zażegnania kryzysu w funkcjonowaniu ogólnopolskiego systemu ochrony zdrowia

  Do pobrania

  Apel

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  skierowane do mieszkańców województwa w związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez niektórych działaczy Prawa i Sprawiedliwości

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko