Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

  Przewodniczący Konwentu: Mirosław Czapla
  Piotr Szwedowski
  Starosta Malborski

  Starostwo Powiatowe
  pl. Słowiański 17
  82-200 Malbork
  woj. pomorskie

  e-mail powiatu: starostwo@powiat.malbork.pl

  tel. +48 55 646 04 00
  fax: +48 55 272 34 62

  Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie przyjęcia zasad kwalifikowalności wybranych wydatków przez Zarząd Województwa Pomorskiego w FEP 2021-2027

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa COVID-19 w województwie pomorskim

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie petycji o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki - "Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach opieki społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  1. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019
  2. w sprawie decyzji rządu o przejęciu Grupy Lotos przez spółkę PKN Orlen
  3. w sprawie przedłużenia terminu zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych posiadających zdewastowane lasy po huraganach z sierpnia 2017 r.

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie planowanego utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf