Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Śląskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Grzegorz Swoboda
  Starosta Raciborski

  Starostwo Powiatowe
  Pl. Okrzei 4
  47-400 Racibórz
  woj. śląskie

  e-mail główny: starosta.src@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: bok@powiatraciborski.pl

  tel. +48 32 459 73 00
  fax: +48 32 415 87 36

  Konwent Powiatów Województwa Śląskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie wpływów podatkowych dla budżetów powiatów

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2020
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 roku, w którym określone zostały
  m. in. zasady i terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2020 roku.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia finansowania budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z DW 933 tj. ul. Męczenników Oświęcimskich w Pszczynie

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie:
  uruchomienia dodatkowego otwartego naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, ukierunkowanego na typy projektów „Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych" oraz „Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów"

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie:
  1. rekomendowania obszarów wsparcia w ramach przyszłego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027
  2. propozycji zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji szkół publicznych i publicznych przedszkoli w zakresie dotyczącym organizacji szkół specjalnych
  3. protestu przeciwko zmianie Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 19 marca 2019 roku dotyczącej przesunięcia terminu wyliczenia wartości ryczałtu PSZ na rok 2019 tj. do dnia 30 kwietnia 2019 roku

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie:
  1. funkcjonowania ratownictwa medycznego
  2. poparcia wystąpienia Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej

  Do pobrania

  biel_bia_fina.pdf.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie propozycji zmian w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie likwidacji centrów obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego

  w sprawie zmian ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf