1 stycznia 2021

Jak pozyskać patronat ZPP?

14 lutego 2012 roku Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął Regulamin obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich i delegowania przedstawicieli ZPP do komitetów honorowych wraz ze stosownymi załącznikami.

Aby wystąpić o patronat honorowy lub/i uczestnictwo w komitecie honorowym należy:

  • zapoznać się z Regulaminem obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich i delegowania przedstawicieli ZPP do komitetów honorowych;
  • wypełnić wniosek i wysłać na adres: Związek Powiatów Polskich, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, skr. poczt. 7 lub na adres e-mail: biuro@zpp.pl

Przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia.


Załączniki