Konwent Powiatów Województwa Opolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Opolskiego

  Przewodniczący Konwentu: Józef Swaczyna
  Waldemar Gaida
  Starosta Strzelecki

  Starostwo Powiatowe
  ul. Jordanowska 2
  47-100 Strzelce Opolskie
  woj. opolskie

  e-mail powiatu: starostwo@powiatstrzelecki.pl

  tel. +48 77 440 17 03
  fax: +48 77 440 17 01

  Konwent Powiatów Województwa Opolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej województwa opolskiego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój-Olsztyn

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie zmian w prawodawstwie dotyczących wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie wypełnienia ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie:
  1. sytuacji w ochronie zdrowia w województwie opolskim
  2. sytuacji w ochronie zdrowia w województwie opolskim (kadra medyczna)

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie: sposobu ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom, którzy wykonują zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 poz 1473)

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego dyrektorów/prezesów podległych Powiatom jednostek opieki zdrowotnej dla zapewnienia prawidłowego działania tych jednostek w 2017 roku

  Do pobrania

  Stanowisko