Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) została założona w 1951 roku przez grupę burmistrzów z Europy. Później rozszerzyła zakres działania na regiony i została Radą Gmin i Regionów Europy.

CEMR jest obecnie jedną z największych organizacji zrzeszającą lokalne i regionalne władze w Europie. Jej członkami jest ponad 50 krajowych stowarzyszeń miast, gmin i regionów z 39 krajów. Łącznie jest to około 100 000 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.

Rada Gmin i Regionów Europy działa na rzecz lokalnych i regionalnych samorządów i demokracji.
Aby osiągnąć ten cel, stara się kształtować przyszłość Europy poprzez zachęcanie lokalnych i regionalnych podmiotów do wpływania na europejskie prawo i politykę oraz do wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym.

CEMR działa w wielu dziedzinach:

 • rynek pracy,
 • energia,
 • środowisko,
 • równe szanse,
 • zarządzanie i przyszłość UE,
 • społeczeństwo informacyjne,
 • samorząd międzynarodowy,
 • demokracja lokalna i regionalna,
 • samorząd lokalny i regionalny jako pracodawca,
 • współpraca Północ-Południe,
 • usługi publiczne/zamówienia publiczne,
 • polityka regionalna,
 • sprawy społeczne,
 • wzrost zrównoważony,
 • miasta partnerskie,
 • transport,
 • polityka ds. miast i wsi.

Komitety i grupy robocze tej organizacji starają się wpływać na projekty unijnych aktów prawnych, aby zapewnić, że interesy i obawy władz lokalnych i regionalnych brane są pod uwagę od początku do samego końca procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej.

Przedstawicielami ZPP w Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR) są:

 • Ewa Janczar – radna Rady m.st. Warszawy,
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi,
 • oraz Roman Potocki – b. Starosta Wrocławski.

Strona internetowa CEMR: http://www.ccre.org/