Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Artur Bieliński
  Starosta Zgorzelecki

  Starostwo Powiatowe
  ul. Boh. II AWP 8a
  59-900 Zgorzelec
  woj. dolnośląskie

  e-mail powiatu: boi@powiat.zgorzelec.pl

  tel. +48 75 776 15 55
  fax: +48 75 771 79 30

  Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2024
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie: Postulatów Komitetu Protestacyjnego Rolników Powiatu Trzebnickiego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnoślskiego

  w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2020
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnoślskiego

  w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnoślskiego

  dotyczące zmiany przepisów w zakresie wyrażania opinii przez wojewódzkie rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie i konsekwencji dla ich działania

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie braku zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie sytuacji w służbie zdrowia

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie wprowadzenia mechanizmów aktualizujących wycenę świadczeń opieki zdrowotnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji NFZ dla szpitali powiatowych na 2016 rok

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie rekomendacji harmonogramu naboru wniosków na 2016 rok i lata następne, w ramach RPOWD 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego

  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

  Do pobrania

  Stanowisko