17 stycznia 2019

VI kadencja (2019-2024)


Skład osobowy Zarządu Związku Powiatów Polskich VI kadencji:

 • Andrzej Płonka – Starosta Bielski (woj. śląskie), Prezes Zarządu ZPP
 • Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Marian Niemirski – Starosta Przysuski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Sławomir Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie), Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Członek Zarządu ZPP (do 22 sierpnia 2021 r.)
 • Mirosław Czapla – Starosta Malborski, Członek Zarządu ZPP
 • Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski, Członek Zarządu ZPP (od 31 maja 2023 r.-)
 • Jarosław Dudkowiak – Starosta Głogowski, Członek Zarządu ZPP
 • Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawa, Członek Zarządu ZPP 
 • Józef Matysiak – Starosta Rawski, Członek Zarządu ZPP
 • Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Członek Zarządu ZPP
 • Wojciech Pałka – Starosta Krakowski, Członek Zarządu ZPP
 • Paweł Piasny – Starosta Olkuski, Członek Zarządu ZPP  (2019-2020)
 • Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Członek Zarządu ZPP (od 29 września 2020-)
 • Joanna Potocka-Rak – Starosta Ciechanowski, Członek Zarządu ZPP (od 16 września 2021 r. do 31 maja 2023 r.)
 • Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki, Członek Zarządu ZPP (od 31 maja 2023 r.-)
 • Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, Członek Zarządu ZPP
 • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski, Członek Zarządu ZPP
 • Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, Członek Zarządu ZPP (do 31 maja 2023 r.)
 • Mirosław Walicki – Starosta Garwoliński, Członek Zarządu ZPP
   

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich VI kadencji:

 • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski (do końca 2022 r.), Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Zdzisław Brezdeń – Starosta Oławski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Zdzisław Gamański – Starosta Chełmiński, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (od 16 września 2021-)
 • Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Waldemar Trelka – Starosta Radomski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (do 5 listopada 2020 r.)
 • Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP


Skład osobowy Przewodniczących Konwentów Powiatów VI kadencji, z poszczególnych województw:

 • Dolnośląskie: Roman Potocki – Starosta Wrocławski
 • Kujawsko-Pomorskie: Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski
 • Lubelskie: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski
 • Lubuskie: Henryk Janowicz – Starosta Żagański
 • Łódzkie: Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński
 • Małopolskie: Wojciech Pałka – Starosta Krakowski 
 • Mazowieckie: Marian Niemirski – Starosta Przysuski
 • Opolskie: Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
 • Podkarpackie: Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski (do 17 października 2023 r.), Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki (od 22 listopada 2023 r.)
 • Podlaskie: Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki
 • Pomorskie: Mirosław Czapla – Starosta Malborski
 • Śląskie: Andrzej Płonka – Starosta Bielski
 • Świętokrzyskie: Jerzy Kolarz – Starosta Buski
 • Warmińsko-Mazurskie: Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
 • Wielkopolskie: Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski
 • Zachodniopomorskie: Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki.