I kadencja (1999-2003)


Skład osobowy Zarządu Związku Powiatów Polskich I kadencji:

 • Antoni Jankowski – Starosta Tarnogórski, Prezes Zarządu ZPP
 • Andrzej Grzyb – Starosta Ostrzeszowski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Adam Janas – Starosta Nowodworski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Jan Łopata – Starosta Lubelski, Wiceprezes Zarządu ZPP
 • Grzegorz Zawistowski – Starosta Warszawski, Wiceprezes Zarządu ZPP (do 2000 roku)
 • Stanisław Ożóg – Starosta Rzeszowski, Członek Zarządu ZPP (do 2001 roku), Wiceprezes Zarządu ZPP (od 2001 roku)
 • Jacek Bogucki – Starosta Wysokomazowiecki, Członek Zarządu ZPP
 • Maria Ciesielska – Starosta Włocławski, Członek Zarządu ZPP (do 2002 roku)
 • Andrzej Czerwiński – Prezydent Nowego Sącza, Członek Zarządu ZPP (od 2002 roku)
 • Cezary Dzierżek – Starosta Łowicki, Członek Zarządu ZPP
 • Wiesław Garstka – Starosta Kutnowski, Członek Zarządu ZPP
 • Jan Jarosiński – Starosta Jaworski, Członek Zarządu ZPP (od 2002 roku)
 • Stanisław Jastrzębski – Starosta Wyszkowski, Członek Zarządu ZPP (od 2002 roku)
 • Wiesław Jędrusik – Starosta Będziński, Członek Zarządu ZPP (do 2002 roku)
 • Mieczysław Kasprzak – Starosta Jarosławski, Członek Zarządu ZPP
 • Andrzej Kropiwnicki – Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy (od 2000 roku)
 • Elżbieta Lanc – Starosta Węgrowski, Członek Zarządu ZPP (do 2002 roku)
 • Eugeniusz Lewandowski – Starosta Toruński, Członek Zarządu ZPP  (od 2002 roku)
 • Ryszard Pomin – Starosta Poznański, Członek Zarządu ZPP
 • Bożena Respondek – Starosta Będziński, Członek Zarządu ZPP (od 2002 roku)
 • Stefan Strzałkowski – Starosta Białogardzki, Członek Zarządu ZPP
 • Zbigniew Zabor – Starosta Śremski, Członek Zarządu ZPP (do 2002 roku)


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich I kadencji:

 • Jerzy Mazurek – Prezydent Słupska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP (do 2002 roku)
 • Marek Tramś – Starosta Polkowicki, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Wiesław Gałka – Starosta Kielecki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Marek Grzelaczyk – Prezydent Zamościa, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Piotr Jelonek – Starosta Krasnostawski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (od 2002 roku)
 • Tadeusz Kamiński – Starosta Dębicki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (do 2002 roku)
 • Jan Lasyk – Starosta Nowotarski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
 • Adam Sierzputowski – Starosta Olsztyński, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP (od 2002 roku)
 • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP


Skład osobowy Przewodniczących Konwentów Powiatów I kadencji, z poszczególnych województw:

 • Dolnośląskie: Walery Czarnecki – Starosta Lubański
 • Kujawsko-Pomorskie: Eugeniusz Lewandowski – Starosta Toruński
 • Lubelskie: Zenon Rodzik – Starosta Opolski
 • Lubuskie: Marian Kazimierz Firszt – Starosta Gorzowski
 • Łódzkie: Mirosław Jan Owczarek – Starosta Łódzki
 • Małopolskie: Renata Godyń-Swędzioł – Starosta Krakowski
 • Mazowieckie: Jerzy Koziński – Starosta Zwoleński (do 2001 roku), Elżbieta Lanc – Starosta Węgrowski (2001-2002), Adam Janas – Starosta Nowodworski (od 2002 roku)
 • Opolskie: Joachim Czernek – Starosta Krapkowicki
 • Podkarpackie: Janusz Smulski – Wiceprezydent Rzeszowa
 • Podlaskie: Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski (do 2001 roku), Jacek Bogucki – Starosta Wysokomazowiecki (od 2001 roku)
 • Pomorskie: Julian Grzanko – Starosta Malborski (do 2001 roku), Bogdan Dombrowski – Starosta Gdański (od 2001 roku)
 • Śląskie: Eugeniusz Wycisło – Starosta Mikołowski (do 2002 roki), Damian Mrowiec – Starosta Rybnicki (od 2002 roku)
 • Świętokrzyskie: Maciej Giermasiński – Starosta Ostrowiecki (do 2001 roku), Adam Sosnowski – Starosta Konecki (2001-2002), Waldemar Paluch – Starosta Ostrowiecki (od 2002 roku)
 • Warmińsko-Mazurskie: Janusz Dąbrowski – Starosta Bartoszycki (do 2001 roku), Adam Sierzputowski – Starosta Olsztyński (od 2001 roku)
 • Wielkopolskie: Elżbieta Streker-Dembińska – Starosta Koniński
 • Zachodniopomorskie: Wiktor Woś – Starosta Drawski (do 2001 roku), Edward Wojtalik – Starosta Koszaliński (od 2001 roku)