Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Bogdan Zieliński
  Starosta Wysokomazowiecki

  Starostwo Powiatowe
  ul. Ludowa 15a
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  woj. podlaskie

  e-mail powiatu: powiat@wysokomazowiecki.pl

  tel. +48 86 275 24 17
  fax: +48 86 275 31 53

  Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2021
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie:
  1. planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego
  2. reformy urzędów pracy
  3. obrony dobrego imienia Jana Pawła II

 • 2020
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zapisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie udziałów organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego w procedurze określenia i zmiany granic parku narodowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie modyfikacji "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zmiany w sieci szpitali

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych z RPO na ochronę zdrowia

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zapewnienia stabilnego finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy przez administrację wojewody

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie współpracy administracji wojewody w obszarze pomocy społecznej z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zmiany właściwości organów w zakresie pobierania opłaty skarbowej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf