1 lipca 2019

Warto wiedzieć więcej

Warto wiedzieć więcej

Analizy samorządowe

"Warto wiedzieć więcej - Analizy samorządowe" to seria wydawnicza, w ramach której publikowane są krótkie prace o charakterze analitycznym - poświęcone poszczególnym zadaniom realizowanym przez samorząd terytorialny.

Seria dostępna jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Autorami poszczególnych numerów są eksperci Związku Powiatów Polskich oraz osoby stale współpracujące ze Związkiem.

     
  Warto wiedzieć więcej 6/2020 – Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach
     
  Warto wiedzieć więcej 5/2020 – Sytuacja finansowa powiatów i miast
na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT
     
  Warto wiedzieć więcej 4/2020 – Sytuacja powiatowych podmiotów leczniczych
prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– raport wstępny
     
     
  Warto wiedzieć więcej 3/2019 – Porównanie skali wzrostu bieżących wydatków
oświatowych i części oświatowej subwencji ogólnej między 2019 a 2020 rokiem
     
     
  Warto wiedzieć więcej 2/2019 – Prowadzenie nadzoru nad szpitalami przez JST
     
     
  Warto wiedzieć więcej 1/2019 – Powiatowa oświata w nowej kadencji samorządu
     
     

Wydawca:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
skr. poczt. 7
tel. +48 22 656 63 34
fax +48 22 656 63 33