Analizy samorządowe

29 sierpnia 2019

Prowadzenie nadzoru nad szpitalami przez jednostki samorządu terytorialnego

W poniżej zamieszczonym materiale przedstawiono wyniki badania dotyczącego sprawowania nadzoru przez powiaty nad podległymi im podmiotami leczniczymi. Badanie zostało zrealizowane w czerwcu-lipcu 2019 roku. Jego celem było określenie, jakie narzędzia stosowane są w procesie nadzoru, jak ankietowani definiują pojęcie nadzoru oraz przedstawienie rekomendacji dotyczących tego, jak nadzór powinien być sprawowany. W badaniu wzięło udział 90 powiatów i 85 podmiotów leczniczych.

Wyniki przeprowadzone badania zawarto w poniżej zamieszczonym wydawnictwie.

Zachęcamy do lektury!


Załączniki