Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Październik 2022

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

    Projekt ustawy o aktywności zawodowej (UD 399)
    Projekt ustawy o aktywności zawodowej (UD 399) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o aktywności zawodowej (UD 399) - OSR

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu

    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - OSR
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw - OSR

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw - OSR

Zespół ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej

    Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027