Platforma rejestracji na szkolenia

Status szkolenia Nazwa szkolenia Lokalizacja Zakończenie naboru Rozpoczęcie szkolenia
Nabór zakończony Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów) on-line 2021-11-25 2021-11-29
Nabór trwa Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów) on-line 2021-11-29 2021-12-01
Nabór trwa Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów) on-line 2021-12-02 2021-12-06
Nabór trwa Nowe obowiązki starosty wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu on-line 2021-12-07 2021-12-09