Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji.

KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Na podstawie Uchwały nr 6/19 Zarządu VI Kadencji ZPP z dnia 17 stycznia 2019 r. do pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego delegowani zostali:

 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański,
 • Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

Ww. przedstawiciele aktywnie uczestniczą w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów samorządów powiatowych.

Z kolei do Zespołów tematycznych KWRiST (na podstawie Uchwały nr 8/19 Zarządu VI Kadencji ZPP z dnia 11 lutego 2019 r.) zgłoszeni zostali następujący przedstawiciele:

ZESPÓŁ DS. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU KWRiST

 • Sławomir Strzelecki– Starosta Milicki
 • Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński
 • Waldemar Jan Brenda – Członek Zarządu Powiatu Piskiego
 • Bogusław Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenecki
 • Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski
 • Elżbieta Kubicka – Przedstawiciel Powiatu Rzeszowskiego
 • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ KWRiST

 • Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej
 • Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski
 • Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
 • Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki
 • Alicja Grodowska – Dyrektor PCPR w Lidzbarku Warmińskim
 • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski
 • Henryk Janowicz – Starosta Żagański
 • Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
 • Andrzej Nowicki – Starosta Piski
 • Andrzej Płonka – Starosta Bielski (woj. śląskie)
 • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
 • Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki
 • Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP
 • Patrycja Grebla-Tarasek – Specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY, ROZWOJU LOKALNEGO, POLITYKI REGIONALNEJ ORAZ ŚRODOWISKA KWRiST

 • Paweł Piasny – Radny Rady Powiatu Olkuskiego
 • Piotr Chęciek – Starosta Dębicki
 • Lucjan Czenczek – Wicestarosta Leżajski
 • Witold Darłak – Starosta Ropczycko-Sędziszowski
 • Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski
 • Adam Korta – Starosta Bocheński
 • Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski
 • Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński
 • Bartłomiej Zydel – Ekspert ZPP

ZESPÓŁ DS. SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH KWRiST

 • Walery Czarnecki – Starosta Lubański
 • Mariusz Bieniek – Starosta Płocki
 • Jarosław Gęborys – Starosta Kamiennogórski
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski
 • Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu Piskiego
 • Józef Matysiak – Starosta Rawski
 • Agnieszka Mroczka – Skarbnik Powiatu Jarosławskiego
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP

ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH KWRiST

 • Roman Potocki – Starosta Wrocławski
 • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski
 • Dawid Lasek – Wiceprezes „Euroregion Karpacki” (Powiat Rzeszowski)
 • Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki
 • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI KWRiST

 • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski
 • Adam Korta – Starosta Bocheński
 • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski
 • Małgorzata Tudaj – b. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski
 • Marek Antoni Wysocki – Wicestarosta Piski
 • Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP

ZESPÓŁ DS. OBSZARÓW WIEJSKICH, WSI I ROLNICTWA KWRiST

 • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski
 • Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Bocheński
 • Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
 • Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski
 • Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski
 • Andrzej Kurzątkowski – Członek Zarządu Powiatu Piskiego
 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP

ZESPÓŁ DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO KWRiST

 • Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawy
 • Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki
 • Adam Ziobro – Przedstawiciel Powiatu Rzeszowskiego
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP

ZESPÓŁ DS. USTROJOWYCH KWRiST

 • Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski
 • Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski
 • Robert Bednarz – Starosta Niżański
 • Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki
 • Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski
 • Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego
 • Rafał Rudka – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego
 • Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski
 • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ KWRiST

 • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP

ZESPÓŁ DS. FUNKCJONALNYCH OBSZARÓW METROPOLITALNYCH I MIEJSKICH KWRiST

 • Mirosław Czapla – Starosta Malborski
 • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP