Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji.

KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak, praca Komisji odbywa się w zespołach tematycznych.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Na podstawie Uchwały nr 6/19 Zarządu VI Kadencji ZPP z dnia 17 stycznia 2019 r. do pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego delegowani zostali:

 • Jan Grabkowski – Starosta Poznański,
 • Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

Ww. przedstawiciele aktywnie uczestniczą w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów samorządów powiatowych.

Z kolei do Zespołów tematycznych KWRiST (na podstawie Uchwały nr 82/22 Zarządu VI Kadencji ZPP z dnia 7 czerwca 2022 r.) zgłoszeni zostali następujący przedstawiciele:

ZESPÓŁ DS. EDUKACJI, KULTURY I SPORTU KWRiST

 • Sławomir Strzelecki– Starosta Milicki (członek)
 • Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński (zastępca)
 • dr Waldemar Jan Brenda – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Piskiego (zastępca)
 • Bogusław Kierus – Starosta Strzelecko-Drezdenecki (zastępca)
 • Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski (zastępca)
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski (zastępca)
 • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. OCHRONY ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ KWRiST

 • Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej (przewodniczący)
 • Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski (członek)
 • Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki - do 22 grudnia 2023 r. (zastępca)
 • Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki (zastępca)
 • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski (zastępca)
 • Henryk Janowicz – Starosta Żagański (zastępca)
 • Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki - do 15 października 2023 r. (zastępca)
 • Andrzej Nowicki – Starosta Piski (zastępca)
 • Andrzej Płonka – Starosta Bielski (woj. śląskie) (zastępca)
 • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki (zastępca)
 • Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki (zastępca)
 • Bogdan Żybura – Starosta Strzyżowski (zastępca)
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. INFRASTRUKTURY, URBANISTYKI I TRANSPORTU KWRiST

 • Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski (członek)
 • Piotr Chęciek – Starosta Dębicki (zastępca)
 • Lucjan Czenczek – Wicestarosta Leżajski (zastępca)
 • Witold Darłak – Starosta Ropczycko-Sędziszowski (zastępca)
 • Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski (zastępca)
 • Adam Korta – Starosta Bocheński (zastępca)
 • Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski (zastępca)
 • Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński (zastępca)
 • Przemysław Matysiak – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. ENERGII, KLIMATU I ŚRODOWISKA KWRiST

 • Mirosław Czapla – Starosta Malborski (członek)
 • Andrzej Bednarek – Starosta Policki (zastępca)
 • Adrian Pokrywczyński – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH KWRiST

 • Walery Czarnecki – Starosta Lubański (członek)
 • Jarosław Gęborys – Starosta Kamiennogórski (zastępca)
 • Jerzy Kolarz – Starosta Buski (zastępca)
 • Barbara Koprowska – Skarbnik Powiatu Piskiego (zastępca)
 • Józef Matysiak – Starosta Rawski (zastępca)
 • Agnieszka Mroczka – Skarbnik Powiatu Jarosławskiego (zastępca)
 • Sławomir Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie) (zastępca)
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. MIĘDZYNARODOWYCH, UNII EUROPEJSKIEJ I POLITYKI REGIONALNEJ KWRiST

 • Roman Potocki – Starosta Wrocławski (członek)
 • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski (zastępca)
 • Dawid Lasek – Wiceprezes Zarządu „Euroregion Karpacki” (Powiat Rzeszowski) (zastępca)
 • Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki (zastępca)
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI KWRiST

 • Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski (członek)
 • Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski (zastępca)
 • Adam Korta – Starosta Bocheński (zastępca)
 • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski (zastępca)
 • Marek Antoni Wysocki – Wicestarosta Piski (zastępca)
 • Patrycja Grebla-Tarasek – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. OBSZARÓW WIEJSKICH, WSI I ROLNICTWA KWRiST

 • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski (członek)
 • Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Bocheński (zastępca)
 • Roman Fester – Starosta Ząbkowicki (zastępca)
 • Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski (zastępca)
 • Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski (zastępca)
 • Andrzej Kurzątkowski – Członek Zarządu Powiatu Piskiego (zastępca)
 • Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki (zastępca)
 • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO KWRiST

 • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP (członek)
 • Ewa Janczar – Radna Rady m.st. Warszawy (zastępca)
 • Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki (zastępca)
 • Patrycja Grebla-Tarasek – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. USTROJOWYCH KWRiST

 • Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski (członek)
 • Robert Bednarz – Starosta Niżański (zastępca)
 • Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki (zastępca)
 • Piotr Bożko – Wicestarosta Bielski (zastępca)
 • Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski (zastępca)
 • Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Piskiego (zastępca)
 • Rafał Rudka – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego (zastępca)
 • Andrzej Uryga – Starosta Chrzanowski (zastępca)
 • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP (zastępca)

ZESPÓŁ DS. STATYSTYKI PUBLICZNEJ KWRiST

 • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP (członek)