Platforma badań ankietowych

fotolia.pl

Platforma badań ankietowych jest narzędziem Związku Powiatów Polskich, które jest wykorzystywane do wielopłaszczyznowych działań analityczno-badawczych.

Moduł badań ankietowych online jest jednym z narzędzi, po które sięga Związek w celu gromadzenia informacji potrzebnych do prowadzenia oczekiwanej przez jednostki samorządu terytorialnego aktywności legislacyjnej, a także podejmowania strategicznych decyzji. Ponadto platforma badań ankietowych używana jest do prowadzenia przez ZPP badań analitycznych, czy też zbierania opinii na różne tematy.

Moduł badań ankietowych ma dużo zalet, jest niezwykle elastyczny i wygodny w stosowaniu. Dzięki jego wykorzystaniu prowadzenie badań jest także ekonomicznie bardziej opłacalne, niż w przypadku ankiety papierowej. Zaletą tej formy jest także skrócenie czasu trwania badania oraz możliwość podglądu wyników ankiety na bieżąco w czasie trwania badania.

 


LISTA AKTUALNIE PROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH

 

Nazwa ankiety Czas trwania

 

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na szkolenie z prawa dronowego

28.09.2023

Propozycja pytań do szkolenia dotyczącego ustawy o transporcie drogowym

28.09.2023
Projekt ustawy o regulacji stanów prawnych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 5.10.2023
   
Propozycja pytań do szkolenia "Różne oblicza zgłoszeń w praktyce działania organów administracji architektoniczno-budowlanej" 18.10.2023