Szkolenia i doradztwo

30 marca 2017

Interpretacje prawne ZPP

fotolia.pl

W ramach prowadzonej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, Biuro Związku Powiatów Polskich sporządza opinie prawne dla swoich Członków.

Opinie wydawane są na wniosek, który należy złożyć w formie elektronicznej. Opinia przygotowywana jest w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Obowiązkiem wnioskodawcy jest syntetyczne przedstawienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym dowodowych, w wersji edytowalnej poprzez przesłanie na specjalnie utworzony adres mailowy: biuro@zpp.pl

Jednocześnie, Biuro Związku Powiatów Polskich zastrzega, że nie prowadzi postępowań wyjaśniających, w tym dowodowych, w szczególności nie prowadzi analizy akt spraw lub dokumentów źródłowych.

Opinia prawna sporządzana przez Biuro ZPP stanowi zbiór odpowiedzi na ustalone przez wnioskodawców konkretne pytania prawne. Opinia nie obejmuje opracowywania projektów pism urzędowych czy innych podobnych dokumentów.

Wydawanie opinii prawnej przez Biuro ZPP nie ma na celu zastępowania samodzielnego poszukiwania rozwiązań i bieżącej obsługi prawnej danej jednostki. Z tego względu we wniosku musi się znaleźć przedstawienie własnej oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego.

Wniosek o wydanie opinii prawnej przez Biuro Związku Powiatów Polskich dostępny jest poniżej.


Załączniki