Analizy samorządowe

1 lipca 2019

Powiatowa oświata w nowej kadencji samorządu

Z perspektywy zarządzania oświatą w powiatach ziemskich, rozpoczęta niedawno kadencja władz samorządowych będzie szczególna. Aż do roku 2024 bardzo znacząco zwiększać się będzie liczba uczniów. Wzrost liczby uczniów będzie się wiązał z wyzwaniami organizacyjnymi, a także finansowymi. Wiele wskazuje na to, że wydatki na bieżące utrzymanie powiatowych szkół nadal będą rosły szybciej niż subwencja oświatowa (jak to ma miejsce od kilku lat).

W poniżej zamieszczonej analizie podejmujemy próbę wyjaśnienia przyczyn wzrostu kosztów utrzymania oświaty w powiatach oraz przedstawimy dotyczące tego zagadnienia prognozy na przyszłość, w kontekście reformy oświaty wchodzącej do powiatów od września 2019 roku. Spróbujemy także wskazać działania, które mogą ograniczyć wzrost dopłat powiatów do subwencji oświatowej.

Choć opracowanie skoncentrowane jest na sytuacji oświaty w powiatach ziemskich, to wiele jego elementów odnosi się także do miast na prawach powiatu, w zakresie organizacji i kosztów utrzymania szkół ponadgimnazjalnych, nowych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych.

Zachęcamy do lektury!

 


Załączniki