Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Jerzy Kolarz
  Starosta Buski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Mickiewicza 15
  28-100 Busko-Zdrój
  woj. świętokrzyskie

  e-mail główny: starosta.tbu@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@powiat.busko.pl

  tel. +48 41 378 30 51
  fax: +48 41 378 35 78

  Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  wyrażające sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wprowadzenia zmian w systemie dziedzinowym „PUMA” wdrożonym w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w celu przywrócenia jego zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie proponowanego projektu ustawy o rzeczniku konsumentów

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wprowadzających system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie integralności województwa świętokrzyskiego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  dotyczące implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie finansowania przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach świadczeń medycznych realizowanych przez szpitale powiatowe w 2016 r.

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świetokrzyskiego

  w sprawie wydawania kart zgonu

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2014
 • Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego

   w sprawie zapewnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego środków na inwestycje związane z opieka zdrowotną

  Do pobrania

  Stanowiska.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świetokrzyskiego

  w sprawie niedofinansowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepoełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf