Biuro ZPP

fotolia.pl

SIEDZIBA

Związek Powiatów Polskich

Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, skr. pocztowa 7
tel. +48 22 656 63 34
fax +48 22 656 63 33
NIP: 526 23 53 297

BIURO (adres do korespondencji)

Biuro Związku Powiatów Polskich

33-300 Nowy Sącz, skr. pocztowa 119
tel. +48 18 477 86 00
fax +48 18 477 86 11
e-mail: biuro@zpp.pl
www: zpp.pl


Numer konta bankowego: PKO Bank Polski S.A. 11 1020 2892 0000 5102 0619 1136PRACOWNICY BIURA ZPP
 

 


Rudolf Borusiewicz
Dyrektor Biura
rb@zpp.pl
 

 
 


Grzegorz P. Kubalski
Zastępca Dyrektora Biura
gk@zpp.pl
 

 


Bernadeta Skóbel
Radca Prawny
bs@zpp.pl
 


 

Agnieszka Marszałek
Główny Księgowy
am@zpp.pl
 
 
 

DZIAŁ
MONITORINGU PRAWNEGO
I EKSPERTYZ

 

DZIAŁ
WSPÓŁPRACY, INFORMACJI,
ANALIZ I PROGRAMÓW

 

DZIAŁ
ORGANIZACYJNO-FINANSOWY
I OBSŁUGI ORGANÓW
STATUTOWYCH

 


Bernadeta Skóbel
Kierownik Działu
bs@zpp.pl
 

Rafał Rudka
Kierownik Działu
rr@zpp.pl
 

Agnieszka Marszałek
Kierownik Działu
am@zpp.pl
 


Katarzyna Liszka-Michałka
Ekspert
kl@zpp.pl


Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
Specjalista
scg@zpp.pl


Aneta Szumacher
Specjalista
asz@zpp.pl


Monika Małowiecka
Ekspert
mom@zpp.pl


Tadeusz Narkun
Specjalista
tn@zpp.pl

Ewelina Kocemba
Specjalista (1/2)
ek@zpp.pl


Jarosław Komża
Ekspert
jk@zpp.pl


Ewelina Kocemba
Specjalista (1/2)
ek@zpp.pl

Ewelina Szarek
Inspektor
esz@zpp.pl


Marcin Maksymiuk
Specjalista
mm@zpp.pl


Dawid Kulpa
Specjalista
dk@zpp.pl

Aneta Smaś
Specjalista
as@zpp.pl
 


Artur Duda
Specjalista (1/2)
ad@zpp.pl


Artur Duda
Specjalista (1/2)
ad@zpp.pl

 


Tomasz Smaś
Specjalista (1/2)
ts@zpp.pl


Tomasz Smaś
Specjalista (1/2)
ts@zpp.pl
 


Alicja Cisowska
Inspektor
ac@zpp.pl


Monika Czerniakowska
Specjalista
mc@zpp.pl
   


Anna Królikowska
Inspektor
ak@zpp.pl