Aktualności

3 sierpnia 2017

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami terytorialnymi

Związek Banków Polskich realizuje projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na poprawę powszechnego poziomu podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

Jak wskazują organizatorzy, dla skutecznego osiągnięcia tego celu niezbędne jest podjęcie  szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, oraz jednostki samorządu terytorialnego, które na co dzień są najbliżej potrzeb lokalnych społeczności.

Dziś łączny zasięg wszystkich inicjatyw realizowanych od lat dla różnych grup społecznych z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz przy aktywnym udziale Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji to ponad 3 miliony odbiorców oraz poparcie ponad kilkuset podmiotów w tym instytucji publicznych (m.in. Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), sektora finansowego (m.in. banków, Biura Informacji Kredytowej i Krajowej Izby Rozliczeniowej), uczelni (ponad 125 placówek państwowych i prywatnych w skali całego kraju), szkół i reprezentacji wielu innych środowisk.

W samym okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r. Projekt „Bankowcy dla Edukacji” dotarł bezpośrednio do ponad 60 000 dzieci, młodzieży, studentów, seniorów w całej Polsce. Od początku roku szkolnego 2017/2018 Związek Banków Polskich planuje wzbogacić programy lekcji w szkołach o temat „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, łącznie do końca tego roku planuje przeprowadzić około 2500 lekcji dla 50 000 uczestników, zaś plany przyszłorocznie zakładają wspólne dotarcie już do ponad 100 000 dzieci i młodzieży.

W Projekt w formie programu pilotażowego zaangażowały się już pierwsze gminy, zaś teraz okazję do tego ma każda jednostka samorządu terytorialnego. Jak może to zrobić?

Podstawowe informacje dostępne są pod linkiem: http://wib.org.pl/informacje.php?id=69

Patronat instytucjonalny nad projektem „Bankowcy dla Edukacji” objął Związek Powiatów Polskich.