Aktualności

26 lutego 2021

Planowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej głównym tematem wideokonferencji Zarządu ZPP

26 lutego odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Dyskusję zdominował temat projektowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Pojawiły się także inne – równie istotne dla powiatów – kwestie.

Dyrektor Biura ZPP, Rudolf Borusiewicz podsumował spotkanie z ministrem Gadomskim, jakie odbyło się w wąskim gronie. Ważnym elementem było jednolite stanowisko wszystkich organizacji samorządowych, które poparły początkowe stanowisko Związku Powiatów Polskich, tj. koncepcję usamorządowienia opieki zdrowotnej. Zdaniem ministra, nie ma żadnych argumentów ku temu, by zachowywać obecną strukturę właścicielską, która jest niewydolna. Organizacje samorządowe przedstawiły najistotniejsze problemy wiążące się z pomysłami MZ. Podkreślono, że patrzenie tylko przez pryzmat Warszawy jest niemożliwe, należy brać pod uwagę perspektywę konkretnego regionu. Na spotkaniu pojawił się też wątek przejęcia szpitali przez marszałków oraz omówiono kwestię porodówek.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.