Uchwały ZO ZPP

XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 czerwca 2022 roku)

    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2021
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2021
    w sprawie programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2022
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2022

XXVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 września 2021 roku)

    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej
    w sprawie programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2021
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2021
    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2020
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2020

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (29-30 września 2020 roku)

    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2020
    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2019
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2019
    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2020

XXV Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2019 roku)

    w sprawie przyjęcia Statutu ZPP
    w sprawie założeń do programu działania ZPP na rok 2019
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2019
    w sprawie wysokość i termin płatności składek
    w sprawie wykonanie budżetu za rok 2018

XXIV Zgromadzenie Ogólne ZPP (17 stycznia 2019 roku)

    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów
    w sprawie wybór członków Komisji Rewizyjnej ZPP
    w sprawie wybór członków Zarządu ZPP
    w sprawie wybór Prezesa Zarządu ZPP

XXIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 kwietnia 2018 roku)

    w sprawie założeń do programu działania ZPP na rok 2018
    w sprawie wysokość i termin płatności składek