Uchwały ZO ZPP

XXIX Zgromadzenie Ogólne ZPP (31 maja - 1 czerwca 2023 roku)

    w sprawie wyboru członków Zarządu
    w sprawie dochodzenia roszczeń związanych z niedostatecznym finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
    w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2023
    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2022
    w sprawie programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2023
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2022

XXVIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (8-9 czerwca 2022 roku)

    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2022
    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2021
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2021
    w sprawie programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2022

XXVII Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 września 2021 roku)

    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej
    w sprawie programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2021
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2021
    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2020
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2020

XXVI Zgromadzenie Ogólne ZPP (29-30 września 2020 roku)

    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2020
    w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 2019
    w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2019
    w sprawie wyboru członka Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2020

XXV Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2019 roku)

    w sprawie przyjęcia Statutu ZPP
    w sprawie założeń do programu działania ZPP na rok 2019
    w sprawie przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2019
    w sprawie wysokość i termin płatności składek