Uchwały ZO ZPP

X Zgromadzenie Ogólne ZPP (3-4 kwietnia 2007 roku)

    w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej ZPP
    w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Powiatów Polskich.
    w sprawie: założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2007.
    w sprawie: zmian w statucie Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2007.
    w sprawie: wyboru prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
    w sprawie sprawozadania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2006
    w sprawie:

IX Zgromadzenie Ogólne ZPP (16-17 marca 2006 roku)

    w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/11/99 1 Zgromadzenia Ogólnego Związku
    w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Związku.
    w sprawie:
    w sprawie:
    w sprawie: wyboru uzupełniającego na członka Zarządu Związku Powiatów
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 20()6.
    w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie:

VIII Zgromadzenie Ogólne ZPP (10-11 marca 2005 roku)

    w sprawie: Komisji Związku i przyjęcia regulaminu pracy Komisji
    w sprawie założeń do programu działania Związku Powiatów Polskich na rok 2005
    w sprawie zmiany Uchwały nr 1/7/99 I Zgromadzenia Ogólnego ZPP w sprawie wysokości i terminu płatności składem członkowskich z dnia 28 maja 1999 r. (z późn. zm.)
    w sprawie: przyjgcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2005
    w sprawie: prą'jęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku
    w sprawie:

VII Zgromadzenie Ogólne ZPP (18 marca 2004 roku)

    w sprawie: powołania Forów Związku Powiatów Polskich
    w sprawie: Komisji Związku i przyjęcia regulaminu pracy Komisji.
    w sprawie: założeń do programu działania '/.wią7.ku Powiatów Polskich na rok 2004.
    w sprawie: przyjęcia budżetu Związku Powiatów Polskich na rok 2004.