Aktualności

12 kwietnia 2021

Relacja z kwietniowego, zdalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Uwagi do Krajowego Planu Odbudowy i zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej były głównymi tematami nadzwyczajnego, zdalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która odbyła się 12 kwietnia br.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast współprzewodniczył Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Posiedzenie rozpoczęło się od informacji strony rządowej na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  systemie pieczy zastępczej. Minister Stanisław Szwed poinformował, że projekt jest obecnie procedowany w Sejmie. W projekcie jest zapis, który daje Radzie Ministrów możliwość przyjmowania różnorodnych programów kierowanych do rodzin z dziećmi. W oparciu o to rozporządzenie funkcjonuje aktualnie program Dobry Start, czyli tzw. wyprawka szkolna. Docelowo to zadanie miałoby zostać przeniesione z samorządów na Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski mogłyby być składane tylko drogą elektroniczną. Jak mówił minister Szwed, takie działanie ma zwolnić samorządy z obsługi programu, gdyż pojawiały się głosy, że środki na jego obsługę są niewystarczające.

Pełna relacja w Dzienniku Warto Wiedzieć.