Aktualności

19 maja 2021

ZPP w sprawie klęsk żywiołowych

Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął stanowisko w sprawie wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się poniżej.


Załączniki