Aktualności

1 czerwca 2021

Uczniowie w nauczaniu indywidualnym w latach 2016-2021

Eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali kolejną analizę, której celem jest przedstawienie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych potrzebą indywidualnego nauczania w latach szkolnych od 2016/2017 do 2020/2021 oraz danych o liczbie uczniów, w przypadku których poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania.

Analizę oparto o dane pochodzące z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, udostępnione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wyniki zobrazowano odrębnie dla poszczególnych badanych lat szkolnych z uwzględnieniem podmiotów prowadzących i typów szkół.

Z treścią analizy można zapoznać się poniżej.


Załączniki