Aktualności

8 lipca 2021

Znamy szczegóły Programu Inwestycji Strategicznych

Podczas wideokonferencji Członków Zarządu ZPP, a także Członków Komisji Rewizyjnej oraz  Przewodniczących Konwentów Powiatów, która odbyła się 7 lipca br. zaprezentowane zostały szczegóły Programu Inwestycji Strategicznych. Informację w tej sprawie przekazał Michał Baj, Dyrektor Zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Impulsem do stworzenia programu było przeprowadzone badanie, które sprawdzało wpływ COVID-19 na potrzeby JST. Badanie dowiodło, że 1/3 samorządów planowała ograniczenie inwestycji. W głównej mierze wpłynęły na to zmniejszone dochody z PIT i spadek nadwyżki operacyjnej.

Program Inwestycji Strategicznych zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95% inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Dzięki wsparciu pobudzona ma zostać aktywność inwestycyjna JST, nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców, powstaną nowe miejsca pracy. Program zakłada też efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Program inwestycyjny będzie realizowany przez promesy inwestycyjne BGK (promesę wstępną, która umożliwi samorządom rozpoczęcie procedury przetargowej, a także promesę inwestycyjną, która zapewni bezzwrotne finansowanie nawet do 95% wartości inwestycji, a minimalny poziom udziału własnego to 5%).

Pierwsze dwa nabory będą miały charakter pilotażowy.

Dla każdej JST przewidziane są 3 wnioski:

  • 1 wniosek bez limitu kwoty;
  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł;
  • 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł.

Program będzie obejmował 35 obszarów gospodarki, które podzielone będą na 4 priorytety. W każdym regionie BKG wyznaczony zostanie opiekun programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uczestnicy wideokonferencji zadali Dyrektorowi pytania istotne z puntu widzenia samorządów.  

  • Pytano o minimalną i maksymalną kwotę dofinansowania, jaką można będzie otrzymać – w przypadku inwestycji, która mieści się w priorytecie I, czyli do 95%, ale gdy na ten cel zapewnione jest finansowanie z innych źródeł, np. środków unijnych i brakuje tylko 50%, to można zwrócić się o dofinansowanie 50%, mimo, że priorytet dopuszcza większe dofinansowanie.
  • Kiedy można spodziewać się odpowiedzi na wnioski złożone do końca lipca? – w ciągu kilku dni bank przekaże listy do KPRM, dalszy czas rozpatrywania wniosków będzie uzależniony od KPRM i ilości wniosków.
  • Czy możliwość składania wniosków będzie dotyczyła tylko obiektów publicznych czy można będzie przeznaczyć dofinansowanie np. na OZE? – w definicji banku, finansowanie inwestycji, które nie będą później w zarządzie JST, będzie niemożliwe.
  • Czy wkład własny JST może być pokryty np. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych? Oraz czy we wniosku należy podać posiadany czy deklarowany wkład własny? – Chodzi o deklarację o posiadaniu wkładu własnego w momencie rozpoczęcia procedury przetargowej. Jeśli środki, które otrzymała JST są do jej dyspozycji, to nie ma znaczenia z jakiego programu pochodzą.
  • Jak zdefiniować początek realizacji inwestycji? – Chodzi o dofinansowanie inwestycji, dla których nie rozpoczęło się postępowanie przetargowe.
  • Czy kilka niezależnych obiektów może znaleźć się na jednym wniosku? – Może, jednak włożenie zbyt wielu inwestycji do jednego przetargu może nie zakończyć się pozytywnie dla JST.

Dyrektor Michał Baj mówił również o procesie finansowania inwestycji w ramach programu. Z jego szczegółami można zapoznać się w prezentacji, która znajduje się poniżej.


Załączniki