Aktualności

9 lipca 2021

Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST

8 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako, że posiedzenie było poświęcone w dużej mierze tzw. sprawom różnym, to jego przebieg został zdecydowanie zdominowany przez dyskusję o rozmaitych problemach.

„Stare” decyzje a opłaty za zajęcie pasa drogowego – będzie nowelizacja ustawy o drogach publicznych

Związek Powiatów Polskich po raz kolejny poruszył kwestię wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w decyzjach wydanych pod rządami art. 40 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu sprzed 25 października 2019 roku – tym razem w oparciu o wyniki ankiety wśród członków ZPP co do potencjalnych skutków finansowych zmiany decyzji, w których przewidziane są „stare”, wyższe opłaty za zajęcie pasa. Przypomnijmy, że niektóre strony próbują występować o zmianę takich decyzji w trybie art. 155 k.p.a.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jeszcze w kwietniu tego roku deklarowała pełną otwartość, następnie w maju dokonała zwrotu o 180 stopni i proponowała czekanie, obserwowanie sytuacji, wykluczała interwencję legislacyjną. Na szczęście dzięki uporowi ZPP mamy dla zarządców dróg dobre wiadomości. Jak przekazał na posiedzeniu Zespołu dyrektor Grzegorz Czwordon z Departamentu Telekomunikacji w KPRM, w uzgodnieniu z Ministrem Januszem Cieszyńskim został przygotowany projekt zmiany w art. 40 ustawy o drogach publicznych – w kierunku niestosowania do opłat z art. 40 ust. 2 i 3, ustalonych przed nowelizacją z 2019 r., nowych wysokości stawek opłaty. Harmonogram prac legislacyjnych zostanie przedstawiony na jednym z najbliższych posiedzeń Zespołu, gdyż KPRM chce dodać te przepisy do projektu, który najszybciej znajdzie się w Sejmie – a jak można się domyślić, nie będzie to projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.