Aktualności

1 lipca 2021

Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji za nami

30 czerwca br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Głównym powodem zwołania posiedzenia była nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Uwagi strony samorządowej były następujące:

  • dodanie kryteriów współpracy sprzętu, który będzie zakupiony w ramach programu z już posiadanym w szkole oprogramowaniem;
  • rozszerzenie zakresu podmiotowego programu o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, wszystkie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (aktualnie objęte programem są tylko SOSW dla uczniów niewidomych lub słabowidzących), szkoły przyszpitalne, szkoły policealne, szkoły policealne specjalne wchodzące w skład SOSW;
  • rozszerzenie katalogu sprzętu o taki, który jest potrzebny szkołom zawodowym;
  • zwiększenie planowanej łącznej kwoty przewidzianej na realizację programu w związku z rozszerzeniem jego zakresu przedmiotowego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki nie uwzględniło uwag Zespołu. Wyjaśniono, że na chwilę obecną nie ma możliwości zwiększenia kwoty przewidzianej na realizację programu i rozszerzenia jego zakresu podmiotowego. Przypomniano, że program  „Aktywna tablica” nie jest jedynym działaniem, służącym modernizacji infrastruktury szkolnej.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.